Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POZIV ZA KONSULTANTE ZA OBUKE U PRIMENI I KORIŠĆENJU MSFI, MSFI ZA MSP I MSR U CILJU POVEĆANJA RAZUMEVANJA I KORIŠĆENJA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA: Rok za prijavu 15. januar 2018. godine


POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA O ZAINTERESOVANOSTI
(KONSULTANTSKE USLUGE – IZBOR FIRMI)

REPUBLIKA SRBIJA
PROJEKAT TEHNIČKE POMOĆI REPUBLICI SRBIJI
U REFORMI KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
GRANT BR. TFOA2080, P154862

 
Naziv zadatka: Konsultant za obuke u primeni i korišćenju MSFI, MSFI za MSP i MSR; organizacija događaja i aktivnosti u cilju povećanja razumevanja i korišćenja finansijskog izveštavanja

Veza (prema Planu nabavke): RCFR/1/1.1/2016

Republici Srbiji obezbeđena su sredstva od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj/Međunarodnog udruženja za razvoj (u daljem tekstu: "Svetska banka"), u svojstvu administratora sredstava donacije obezbeđene u okviru Programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS) (TF071151), u svrhu finansiranja Projekta Tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, i deo sredstava biće upotrebljen za potrebe nabavke konsultantskih usluga.

Konsultantske usluge ("Usluge") obuhvataju sprovođenje sveobuhvatnih obuka u primeni MSFI, MSFI za MSP i MSR i organizaciju događaja i aktivnosti usmerenih ka podizanju znanja i svesti o važnosti dobrog korporativnog finansijskog izveštavanja, za ciljne polaznike. U tom cilju, od izabranog Konsultanta će se očekivati da:

  • pripremi, razvije i sprovede kurseve obuka u primeni MSFI i MSFI za MSP na profesionalnom nivou;
  • pripremi, razvije i sprovede sveobuhvatan program obuka u primeni MSR;
  • pripremi i organizuje odgovarajući broj događaja, kampanja i sličnih aktivnosti za investitore, zajmodavce, poverioce i slična zainteresovana lica, usmerenih ka podizanju znanja i svesti o važnosti dobrog korporativnog finansijskog izveštavanja.

Početak angažmana očekuje se u aprilu 2018. godine, a završetak angažmana do kraja 2019. godine. Sve obuke i događaji biće sprovedeni/izvršeni na srpskom jeziku i na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo finansija poziva kvalifikovana konsultantska pravna lica ("Konsultante") da izraze svoju zainteresovanost za pružanje Usluga. Zainteresovani Konsultanti trebalo bi da dostave podatke koji dokazuju da poseduju potrebne kvalifikacije i relevantno iskustvo za pružanje Usluga.

Zainteresovani Konsultanti trebalo bi da imaju:

(1) najmanje 5 godina dokazanog iskustva u pripremi, razvijanju i implementaciji obuka,

(2) tim kvalifikovanih predavača, koji su u stanju da sprovedu gore navedene usluge (moraju biti predavači sa najmanje 4 godine iskustva u sprovođenju sličnih obuka).

Kriterijumi za ulazak u uži izbor su sledeći:

#

Kriterijum

Ponder

 

 

 

 

 

1

Opšte iskustvo Konsultanta

40

 

 

 

 

 

 

 

2

Specifično iskustvo Konsultanta u vezi sa angažmanom (iskustvo u pripremi, razvijanju i sprovođenju obuka)

60

 

 

 

Konsultanti bi trebalo da zadovolje sledeće kriterijume:

  1. Konsultanti bi trebalo da budu organizovani u formi pravnog lica ili u drugoj sličnoj formi. Konsultanti se mogu udružiti sa drugim pravnim licima ili angažovati podkonsultante kao članove tima u cilju pojačanja svojih kvalifikacija;
  2. dodatno, Konsultanti moraju dokazati svoju osposobljenost u pripremi, sprovođenju i nadziranju rezultata obuka/događaja kroz nabrajanje svog iskustva u sličnim angažmanima u prethodnih pet godina (2012-2016.), demonstrirajući sposobnost za formiranje timova koji će obezbediti uspešno sprovođenje obuka/događaja.

Izjave o zainteresovanosti trebalo bi da sadrže sledeće podatke: (1) profil firme; (2) podaci o iskustvu na sličnim zadacima i prateći materijali koji dokazuju kvalifikovanost i kompetentnost pravnog lica za izvršenje usluga (portfelj, opis sličnih zadataka itd.).

Skrećemo pažnju zainteresovanim Konsultantima na stav 1.9 "Smernica: Izbor i angažman konsultanata u okviru zajmova Svetske banke korišćenim od strane zajmoprimalaca Svetske banke" iz januara 2011. godine (revidiranim u julu 2014. godine) (Smernice za Konsultante), kojim je definisana politika Svetske banke po pitanju sukoba interesa.

Konsultant će biti izabran u skladu sa IOKC metodom (Izbor na osnovu kvalifikacija i cene konsultanata) definisanom u Odeljku II Smernica za Konsultante.

Dodatne informacije mogu se dobiti na donjoj adresi od 07:30 do 15:30 časova radnim danima.

Izjave o zainteresovanosti moraju biti dostavljene u pisanoj formi na donju adresu (lično, ili putem pošte, i putem elektronske pošte) do 15. januara 2018. godine i moraju biti pripremljene na srpskom i na engleskom jezik.

Poziv možete preuzeti:

Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti (konsultantske usluge - izbor firmi) - Konsultant za obuke u primeni i korišćenju MSFI, MSFI za MSP i MSR; organizacija događaja i aktivnosti u cilju povećanja razumevanja i korišćenja finansijskog izveštavanja - do 15.1.2018. god.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 11.12.2017.
Naslov: Redakcija