Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA: Mali privrednici i zanatlije u Novom Sadu nezadovoljni predloženim izmenama, smatraju da su dažbine previsoke


Iako u Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama Novog Sada nisu predviđene izmene važećih tarifnih iznosa, pojedini obveznici smatraju da je ta vrsta dažbine u određenim kategorijama previsoka i da bi je trebalo znatnije umanjiti.

Nacrtom tog dokumenta koji je na javnoj raspravi do 13. decembra, predviđene su dopune koje se odnose na rokove plaćanja taksi, ali nema izmena njihovih dosadašnjih iznosa.

Tako će, na primer, preduzetnik ili mala firma čiji je godišnji prihod veći od 50 miliona dinara, za isticanje firme na poslovnom prostoru plaćati i ubuduće godišnju taksu od 64.271 dinar, s tim što taj iznos može da izmiri u 12 mesečnih rata. Novina je da se plaća do 15. za prethodni mesec.

- Dobro je to što taksu možemo da platimo u ratama ali iznos je nerealan, odnosno previsok - kaže Zdravko Kačavenda, trgovac koji u prvoj zoni, u širem gradskom centru ima dve prodavnice i za svaku plaća taksu za isticanje firme. - Samo za tu dažbinu mesečno plaćam više od 10.000 dinara, što je zaista preterano, pogotovo ako se ima u vidu da mi je ta obaveza, dok pre nekoliko godina nisu izmenjeni zakonski propisi, iznosila 600 dinara mesečno.

Kačavenda dodaje da bi, kako predlažu u Udruženju, trebalo ne samo znatno smanjiti iznos te takse, nego i propisati da se ona plaća samo za jednu od svih radnji koje vlasnik poseduje. Udruženje trgovaca se tim povodom obraćalo zaštitniku građana i drugim gradskim institucijama, ali zasada nema odgovora na njihove pritužbe o previsokim taksama.

Komunalna taksa za isticanje firme plaća se u godišnjim iznosima od oko 42.000 do 322.000 dinara, u zavisnosti od veličine pravnog lica i vrste delatnosti, kao i od gradske zone u kojoj su locirani.

Određene tarife su propisane i za korišćenje reklamnih panoa, korišćenje prostora na javnim površinama ispred poslovnih prostorija, odnosno za letnje bašte, kao i za niz drugih delatnosti.

Ukoliko Skupština grada, na sednici do kraja ovog meseca, prihvati izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 69/2013, 21/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn., 33/2014, 35/2014 - ispr., 47/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn., 69/2014, 74/2016 i 21/2017), primena odredaba počinje od 1. januara.

Taksu za isticanje firmi ne plaćaju indirektni korisnici budžeta na teritoriji grada, osnovne i srednje škole kao i preduzetnici koji se bave starim i umetničkim zanatima i oni koji imaju godišnji prihod manji od 50 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Grumić, 11.12.2017.
Naslov: Redakcija