Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD RS: Mandat osam sudija, koje su izabrali Narodna skupština RS i predsednik Republike, ističe 12. decembra 2016. godine, dok je jednom sudiji prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju


Nove sudije Ustavnog suda neće biti izabrane na vreme, odnosno do ponedeljka, 12. decembra 2016. godine, kada za njih devetoro, od ukupno 15 sudija ovog suda, ističe mandat na koji su birani 2007. godine.

U Ustavnom sudu će ostati svega šest sudija kojima mandat ističe 2019. godine. Sa tolikim brojem sudija, ne mogu da se donose odluke jer je za to neophodna većina sudijskih glasova. Takođe, sud ne može da donosi ni odluke o samostalnom pokretanju postupka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti, jer takva odluka mora da bude doneta dvotrećinskom većinom glasova svih sudija Ustavnog suda.

Osim kašnjenja izbora sudija, stručna javnost bavila se poslednjih dana i biografijama kandidata, odnosno polemisala je da li je svako od njih, iako ispunjava Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) propisane norme - da je stariji od 40 godina i da ima 15 godina iskustva u pravnoj struci, "istaknuti pravnik" što je, takođe, kvalifikacija definisana u najvišem pravnom aktu.

Ustav nije preciznije odredio šta tačno znači "istaknuti pravnik". To, čak, nije učinjeno ni u Zakonu o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon). Zato se čini da nepostojanje zakonske odredbe koja bi preciznije odredila ko se smatra istaknutim pravnikom nije rezultat propusta, već namere zakonodavca.

Za stručnu javnost čudno je i to što među kandidatima nema nijednog profesora ustavnog prava sa državnog pravnog fakulteta. Među kandidatima samo je jedan iz profesure. Među predloženima nema ni sudija Vrhovnog kasacionog suda. Međutim, ima dupliranja institucija iz kojih kandidati dolaze, odnosno iz nekih od njih dolazi i po nekoliko kandidata.

Nedopustivo je, smatra stručna javnost, da Ustavni sud Srbije kojem predstoji izuzetno turbulentan period, u budućem sastavu nema više istaknutih sudija sudova najvišeg reda i profesora. Takođe za političke organe koji biraju sudije, "istaknuti pravnik" je svaki pravnik kojeg oni smatraju ili proglase takvim.

Prema jednom tumačenju, istaknuti pravni stručnjak je onaj koji se ističe po svojim profesionalnim dostignućima. Dakle, "istaknuti pravnik" nije samo izuzetan pravni "tehničar" ili pravni "zanatlija", već osoba koja raspolaže najvišim znanjima u tumačenju i primeni prava, pogotovo najvišeg pravnog akta, a njegovi stručni i naučni kvaliteti ga izdvajaju među pravnicima. Izdvajati se po profesionalnim dostignućima od ostalih pravnika znači ne samo imati iskustvo, godine života i staž, kao i formalno visoke kvalifikacije (sudije najviših sudova u zemlji, profesori na pravnim fakultetima….) već imati i konkretne "dokaze" svoje "izuzetnosti" – stručne i naučne radove koji predstavljaju značajan doprinos određenoj oblasti prava, presude u velikim predmetima.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 08.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija