Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: PENZIJE SE NEćE POVEćAVATI U GODINI U KOJOJ NJIHOVO UčEšćE U BRUTO DOMAćEM PROIZVODU BUDE IZNAD 11%


Pravna baza Paragraf Lex

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izradilo je Nacrt zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U toku je proces prikupljanja mišljenja od strane državnih organa.

Nacrt zakona predviđa samo promenu člana 80a tako da se nakon 2014. godine penzija neće povećavati u godini u kojoj njihovo učešće u bruto domaćem proizvodu bude iznad 11%. Takođe, u godini u kojoj se očekuje da učešće penzije u bruto domaćem proizvodu bude do 11%, penzija će se usklađivati dva puta godišnje, tako da učešće penzije u bruto domaćem proizvodu ne prelazi 11% i to u aprilu, maksimalno do zbira stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini iznad 3% i u oktobru, maksimalno sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci. Konačno, predviđeno je da ova odredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 11.12.2014.