Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA ODLUKU O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE


Pravna baza Paragraf Lex

Vlada RS usvojila je Odluku o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine koja će se primenjivati se od 1. januara 2015. godine.

Odluka je doneta na osnovu člana 2. Zakona o posebnim dažbinama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list SRJ", broj 90/94), kojim je propisano da Vlada određuje poljoprivredne i prehrambene proizvode za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U odluci se propisuju iznosi posebne dažbine i u skladu sa odredbama Zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 83/08) kojom je dogovorena liberalizacija carinskih dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pri uvozu iz zemalja članica Evropske unije u Republiku Srbiju.

Izvor: Redakcija, 11.12.2014.