Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 36. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 11. DECEMBRA 2014. GODINE


Pravna baza Paragraf Lex

Ustavni sud je na 36. sednici odlučio o 16 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe čl. 2. i 3. Odluke o usvajanju predloženog registra mini hidroelektrana na području opštine Brus ("Službeni list opštine Brus", broj 1/07), i odredba člana 3. Odluke o usvajanju predložene dopune usvojenog registra mini hidroelektrana na području opštine ("Službeni list opštine Brus", broj 2/10), nisu u saglasnosti s Ustavom i zakonom. Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Izmene i dopune Odluke o usvajanju predloženog registra mini hidroelektrana na području opštine Brus ("Službeni list opštine Brus", broj 4/11). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba članova 4. Odluke o usvajanju predloženog registra mini hidroelektrana na području opštine Brus i Odluke o usvajanju predložene dopune usvojenog registra mini hidroelektrana na području opštine i odredaba Odluke o pristupanju osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću "M.H.E. BRUS D.O.O." ("Službeni list opštine Brus", broj 4/10). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akata ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba navedenih odluka. (predmet IUo-560/2011)

- obustavio postupak za ocenu zakonitosti člana 43. Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema Projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu ("Službeni list grada Beograda", br. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 29/07, 6/10,16/10 i 37/10). (predmet IUo-565/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-6385/2011, Už-337/2012, Už-659/2012, Už-697/2012, Už-1822/2012, Už-3630/2012, Už-5947/2012, Už-597/2013, Už-1246/2013, Už-1976/2013, Už-9423/2013 i Už-2806/2014

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-2938/2012

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-5698/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.12.2014.