Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA: SA 28% NA 27% NA IZVORE FINANSIRANJA BANAKA S ROčNOšćU DO DVE GODINE I SA 21% NA 20% NA IZVORE PREKO DVE GODINE


Pravna baza Paragraf Lex

Izmenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka, koje je usvojio Izvršni odbor, NBS će omogućiti bankama da pruže veću kreditnu podršku privredi i njenoj ekonomskoj aktivnosti, kao i da snize troškove kredita privrednim subjektima.

Izmenama se propisuje dodatno smanjenje stopa devizne obavezne rezerve za 1 procentni poen – sa 28% na 27% na izvore finansiranja banaka s ročnošću do dve godine i sa 21% na 20% na izvore preko dve godine. Istovremeno, izmenjena je i struktura izdvajanja tako što je povećan deo devizne obavezne rezerve banaka koji se izdvaja u dinarima za 2 procentna poena – na 36% na izvore ročnosti do dve godine i na 28% na izvore ročnosti preko dve godine.

Cilj ove mere je da se dodatnim smanjenjem devizne obavezne rezerve, smanjenjem troškova po tom osnovu i oslobađanjem dela kreditnog potencijala stimuliše kreditna aktivnost banaka. Narodna banka Srbije nastavlja i da politikom obavezne rezerve stimuliše banke da u većoj meri koriste dugoročne i dinarske izvore finansiranja.

Odluka o izmenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije stupiće na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku RS", s tim da će banke prvi obračun obavezne rezerve po odredbama ove odluke dostaviti 17. decembra 2014. godine, prema stanju osnovice u novembru 2014. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.12.2014.