Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST USTAVNOG SUDA SRBIJE U VEZI SA PODNETIM INICIJATIVAMA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ZAKONA O OVERI POTPISA, PREPISA I RUKOPISA


Pravna baza Paragraf Lex

Povodom svakodnevnih urgencija advokata, advokatskih udruženja i predstavnika advokatskih komora da Ustavni sud uzme u razmatranje i odluči o podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o overi potpisa, prepisa i rukopisa, Ustavni sud obaveštava javnost o sledećem:

Saglasno zaključku da se podnete inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o javnom beležništvu i drugih sa njim povezanih zakona prekoredno uzmu u razmatranje, Ustavni sud je odmah formirao predmete i u njima počeo da postupa što je rezultiralo održavanjem Pripremne sednice 12. novembra ove godine na kojoj je Sud detaljno razmotrio sadržinu svih do tada podnetih inicijativa i dogovorio dalji način rada, a o čemu je javnost obaveštena. U ovim predmetima se prioritetno postupa ali se kontinuirano podnose nove inicijative za ocenu ovih zakona, kao i izmena Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti. Novim inicijativama širi se krug odredaba koje se osporavaju i iznose novi razlozi osporavanja. Tako je do sada podneto čak 48 inicijativa kojima se traži ocena više desetina odredaba Zakona o javnom beležništvu i njegovih nedavnih izmena, 19 inicijativa kojima je osporen Zakon o prometu nepokretnosti i izmene tog zakona i 9 inicijativa kojima je osporen Zakon o vanparničnom postupku, što znači ukupno 76 inicijativa, pri čemu su, za sada, poslednje inicijative Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine podnete 2. decembra ove godine.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 11.12.2014.