Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori na pitanja potrošača


Šta da radim ako je odbijena reklamacija za obuću? Imao sam takvo iskustvo i nikako nisam uspeo da zamenim par cipela ili dobijem novac nazad, a obuću sam skupo platio. Propale su posle dva meseca nošenja, a odgovor trgovca bio je da obuća nije adekvatno nošena.

ODGOVOR:

U poslednje vreme većina trgovaca ima ugovore s nekom od akreditovanih kuća za veštačenje kako bi bili sigurniji u odluku koja je doneta povodom reklamacije. Trgovac, naravno, može i bez navedenih veštačenja sam donositi odluku o reklamaciji, jer za tzv. saobraznost robe ugovoru odgovara upravo trgovac.

Nigde se u Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon - dalje­: Zakon) ne navodi obaveza trgovca da ima ugovor s nekom od ovih kuća, pogotovo što su i njihove odluke na sudu podložne obaranju. Prvi korak nakon odbijanja reklamacije jeste da uložite prigovor na reklamaciju. Napominjemo da trgovac nije u obavezi da opet prihvati prigovor, ali većina trgovaca ne pravi problem da se uloži žalba i izvrši ponovno veštačenje, jer se ne slažete s prvobitnom odlukom. Ukoliko i nakon toga niste uspeli pozitivno da rešite reklamaciju, možete uraditi veštačenje o svom trošku u nekoj akreditovanoj kući za veštačenje, i na taj način dokazati da je obuća nekvalitetna.

Kupila sam patike pre dva meseca i praktično sam ih nosila samo nekoliko dana. Posle toga sam primetila na prednjoj strani, na delu koji se tokom hoda savija, oštećenja na koži, kao da će da pukne. Zabrinulo me to što sam praktično samo nekoliko dana hodala u njima i to šta bi moglo da se dogodi posle dužeg korišćenja. Odnela sam patike u radnju i objasnila trgovcu o čemu je reč, oni su mi rekli da to nije do proizvođača nego do neadekvatnog nošenja patika. To u najmanju ruku nije u redu, ali ja ne znam kako da rešim problem. Šta da radim ako mi ne uvaže reklamaciju, ipak su to patike koje sam platila gotovo 5.000 dinara?

ODGOVOR:

Ukoliko se nedostatak pojavio u periodu od šest meseci od kupovine, pretpostavlja se da su vam patike prodate s nedostatkom, odnosno da je prodavac taj koji treba da dokaže da roba nije imala nedostatak. Ne morate da objašnjavate i dokazujete da nedostatak nije nastao vašom krivicom. Čitav ovaj postupak dokazivanja odnosi se na sudski postupak. Pitate se šta vama znači ovo pravo da ne morate da dokazujete da je nedostatak postojao kada samo na sudu možete da ga ostvarite?

Iskoristite prednost koju vam Zakon pruža u ovom slučaju, tako što ćete u neposrednom kontaktu s prodavcem pokazati da znate za ovo vaše pravo. Nemojte bežati od mogućnosti da ga upozorite da ćete, ukoliko ne poštuje zakon, zaštitu svojih prava potražiti na sudu. Da se nedostatak koji ste primetili pojavio posle šest meseci od kupovine – u tom slučaju biste vi morali da dokažete da je roba imala nedostatak od početka.

Izvor: Vebsajt Politika, 06.11.2019.
Naslov: Redakcija