Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA PREDLOGA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA KOJI SE PRIMENJUJU U POSTUPKU ODREĐIVANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA, KAO I NAČINU SARADNJE NADLEŽNIH ORGANA U VEZI SA POSTUPANJEM I OBAVLJANJEM POSLOVA NA JEDINSTVENOM UPRAVNOM MESTU: Rok za sugestije 16. oktobar 2023. godine


Nakon održanog prvog sastanka Posebne radne grupe koja radi na pripremi teksta Predloga uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i merilima koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i načinu saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ovim putem objavljuje radnu verziju teksta Uredbe sa planiranim rešenjima i ovim putem obaveštava zainteresovanu javnost da do 16. oktobra 2023. godine, dostave pisane predloge, sugestije, inicijative ili komentare, na formularu za komentare na adresu elektronske pošte: dobrauprava@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 09.10.2023.
Naslov: Redakcija