Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE NEKRETNINA I OPREME: Paragraf organizuje vebinar 9. novembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 9. novembra 2022. godine, vebinar na temu “Računovodstveno evidentiranje i vrednovanje nekretnina i opreme”.

Predavanje obuhvata vrednovanje i evidentiranje nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MRS/MSFI, MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro pravna lica uključujući sve specifičnosti pojedinih zahteva iz navedenih propisa.

Posebno će biti obuhvaćeno klasifikovanje nekretnina, postrojenja i opreme u najučestalijim situacijama u praksi, dok će sticanje i otuđenje biti prikazano kroz primere obračuna i knjiženja.

Imajući u vidu da se u praksi često vrši prenos nekretnina postrojenja i opreme iz jedne kategorije u drugu, posebno će biti obrađen i ovaj segment, kao i obaveza (testiranja na) obezvređenje najmanje jednom u toku godine.

S obzirom na to da je počev od prošle godine dozvoljena procena fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme i kod pravnih lica koja primenjuju Pravilnik za mikro i druga pravna lica, tako da sve kategorije obveznika imaju mogućnost procene fer vrednosti, posebno će kroz obračune i primere biti obrađen i ovaj aspekt.

Pravna lica vrše ulaganja u već postojeće nekretnine, postrojenja i opremu i često su u nedoumici kako evidentirati dodatno ulaganja i da li se za pojedine kategorije sredstava obračunava amortizacija kada se npr. sredstva ne koriste, shodno čemu će posebno biti obrađene ove teme.

Takođe, ništa manje značajna pozicija investicionih nekretnina će biti obrađena kroz sve prethodno navedene teme, kao i nekretnine, postrojenja i oprema koje su namenjene prodaji ili su u izgradnji.

Nakon vebinara, bićete u mogućnosti da izvršite pravilno klasifikovanje nekretnina, postrojenja i opreme prema sva tri okvira za finansijsko izveštavanje, da na adekvatan način proknjižite kako sticanje tako i otuđenje ove imovine i da na pravilan način utvrdite vrednost po kojoj se sredstva prenose iz jedne u drugu grupu, kao i da utvrdite da li i kada treba vršiti test obezvređenja odnosno samo obezvređenje i kako ga proknjižiti. Saznaćete takođe koji se sve to izdaci mogu uključiti u nabavnu vrednost sredstva.

Takođe, saznaćete koje se pozicije navedene imovine mogu, a koje moraju evidentirati po fer vrednosti, kako izvršiti procenu (da li angažovati procenitelja ili ne) i kako je proknjižiti, kao i koliko često je vršiti i kako postupiti kada se fer vrednost ne može pouzdano utvrditi.

Pored toga, bićete u mogućnosti da sa preciznošću utvrdite na koji način priznati dodatna ulaganja i kako utvrditi stopu amortizacije.

Vebinar je namenjen pre svega knjigovođama, računovođama, revizorima i finansijskim direktorima kao i svi drugim licima koji žele da prošire svoje znanje.

Teme vebinara:

  • Primena MRS 16, MRS 40, MSFI 5, MSFI 13, MRS 36, MRS 2, MRS 23
  • Primena MSFI za MSP i Pravilnika za mikro pravna lica
  • Vrednovanje i evidentiranje prilikom sticanja i otuđenja
  • Vrednovanje i evidentiranje prilikom prenosa i obezvređenja
  • Procena fer vrednosti – utvrđivanje i knjiženje
  • Priznavanje naknadnih ulaganja i obračun amortizacije

Predavači:

  • Doc. Dr Marina Protić - ovlašćeni eksterni i interni revizor
  • Vesna Ljubičić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Računovodstveno evidentiranje i vrednovanje nekretnina i opreme“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 11.10.2022.