Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GLASANJE O TAČKAMA DNEVNOG REDA PRVE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI NAJAVLJENO ZA 12. OKTOBAR 2018. GODINE


Sedmog dana rada, 11. oktobra, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olena Papuga, Aleksandar Stevanović, Zoran Živković, Đorđe Vukadinović, dr Predrag Jelenković, Bojan Torbica, mr Ivan Kostić, Saša Radulović, dr Aleksandra Jerkov, Vojislav Vujić, Vjerica Radeta, dr Vesna Ivković i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština je nastavila i završila pretres u pojedinostima o tački 1. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupština Veroljub Arsić, odredio je petak, 12. oktobar, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 11.10.2018.
Naslov: Redakcija