Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: 20. oktobra 2017. godine Agencija organizuje "Konsultativni dan" za predstavnike radnih grupa obveznika izrade plana integriteta


U skladu sa članom 59. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih službi i javnih preduzeća.

Agencija za borbu protiv korupcije dana 20.10.2017. godine u periodu od 9 do 14 časova organizuje "Konsultativni dan" za predstavnike radnih grupa obveznika izrade plana integriteta, u prostorijama Agencije na prvom spratu, Carice Milice 1.

Ukoliko radna grupa ima bilo kakvih nedoumica u vezi sa izradom plana integriteta u aplikaciji (kod procene rizika ili određivanja mera poboljšanja) možete se prijaviti putem telefona 011 41 49 100 opcija 5, do 18.10.2017. godine. Predviđeno vreme konsultacija u odnosu na svaku pojedinačno prijavljenu instituciju je 60 minuta.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 10.10.2017.
Naslov: Redakcija