Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O PRIJEMU I RASPODELI PREDMETA (KOMORA IZVRŠITELJA): Izvršitelj koji postupa suprotno ovoj odluci i vrši prijem predloga za izvršenje od strane javnih i javno-komunalnih preduzeća protivno ovoj odluci neposredno čini težu disciplinsku povredu i ista predstavlja osnov za razrešenje izvršitelja


Novosadski izvršitelji ove godine imaju pune ruke posla sa komunalnim predmetima. Svih 20 izvršitelja u Novom Sadu trenutno imaju 14.498 predmeta koji su isključivo u komunalnom sektoru - a na tu cifru treba dodati na hiljade predmeta iz prethodnih godina koji nisu rešeni, kao i predmeti izvan delokruga komunalnih preduzeća. To znači da jednom izvršitelju za mesec dana "zapadnu" u ruke dugovi za komunalije oko 100 građana, uzimajući u obzir da postoji ogroman broj građana koji imaju po nekoliko predmeta kod istog ili kod različitih izvršitelja.

Inače, pojačan rad izvršitelja proističe iz namere komunalnih preduzeća da što pre i efikasnije naplate dugove koje građani imaju prema njima. Od svih preduzeća u Novom Sadu, ubedljivo najviše predmeta odnose se na utuženja JKP "Informatika", zbog nedavno usvojene prakse preduzeća da utužuju na dva-tri meseca, umesto na pola godine, kao ranijih godina. Istovremeno, ekonomska situacija građana Novog Sada sve je lošija, te su i dugovi prema "Informatici" veći.

"Informatika" je godinama privilegovala izvršitelja S.Ć. dodeljujući mu ubedljivo najviše predmeta, te je Komora izvršitelja u jednom trenutno uvidela rekordnih 20.000 predmeta u njegovim fiokama. Potom se Komora žalila "Informatici" i tražila da se jednom izvršitelju ne dodeljuju svi predmeti, ali je preduzeće taj apel - ignorisalo. Zauzvrat, S.Ć. preduzeću nije uplaćivao sumu koja mu je sledovala utuživanjem građana, gde je i prestalo prijateljstvo ove dve strane. Inače, sa ovom nezakonitom praksom u preduzeću bila je upoznata i Gradska kuća, koja nije reagovala.

Kako navode u Komori izvršitelja, S.Ć. predmeti su dodeljivani do 12. maja 2016. godine, kada je isključen iz Komore zbog pokrenutog disciplinskog postupka za nezakonit rad. S.Ć. je do maja ove godine dobio 549 predmeta, tik manje od broja predmeta koji većina izvršitelja ima tek sada, na jesen. Njegovi predmeti su potom preneti njegovom zameniku u kancelariji A.D., koji sam ima svojih 693 predmeta i više od 20.000 predmeta S.Ć.

Shodno Odluci o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja) ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014 - dalje: Odluka), predmeti se dodeljuju ravnomerno, u skladu sa posebnim imenikom izvršitelja koji ima svaki sud.

"Izvršitelj koji postupa suprotno ovoj Odluci i vrši prijem predloga za izvršenje od strane javnih i javno-komunalnih preduzeća protivno ovoj Odluci neposredno čini težu disciplinsku povredu i ista predstavlja osnov za razrešenje izvršitelja" - navodi se u članu 7 Odluke. Upravo ovaj član osnov je za razrešenje S.Ć., protiv koga i dalje traje disciplinski postupak, bez ikakvog ograničenja trajanja istrage.

Stručnjaci smatraju da je sama izvršiteljska praksa uvedena protivustavno, oduzimajući nadležnosti sudovima, a na štetu građana kojima su nezakonito plaćali izvršiteljima takozvane "nagrade", nekad i u iznosima dvostruko većim od predviđenih.

Nedavno je javnosti upoznata i sa slučajem preduzetnika D.L. iz Kaća, koji je morao da plati 34.000 dinara rešenjem novosadskog izvršitelja zbog jednog neplaćenog računa za "Čistoću" iz maja 2014. godine. D.L. je to saznao SMS porukom iz banke, koja ga je obavestila da mu je do izmirenja duga blokiran račun preduzeća, a da prethodno nikada nije dobio nijedno obaveštenje, opomenu ili rešenje izvršitelja na svoju adresu. Njegov dug iz 2014. godine iznosio je - 660 dinara.

Izvor: Vebsajt 021, Gorica Nikolin, 10.10.2016.
Naslov: Redakcija