Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORTAL SUDOVA: POčELA SA RADOM ONLAJN KONTROLA SUđENJA OD OSNOVNOG DO VRHOVNOG SUDA


Građani koji vode sudski spor, bilo da je u pitanju krivica, parnica ili upravni spor, od prošle nedelje mogu da prate kompletan tok svog predmeta preko Portala sudova. Doskora su bili umreženi samo osnovni i viši sudovi, ali sada su u elektronskoj vezi i podaci apelacionih sudova, VKS i Upravnog suda. To strankama u postupku, advokatima ili državnim institucijama pruža potpuni uvid u postupak.

- Sudski postupak se često ne završava pravosnažno na nivou Višeg suda, jer po žalbama u drugom stepenu odlučuju apelacioni sudovi. Zato Portal sudova do sada nije pružao kompletnu informaciju - objašnjavaju u Ministarstvu pravde.

Sada građani, firme, advokati, kao i državne institucije mogu besplatno da se informišu o statusu određenog predmeta, o postupajućem sudiji, preduzetim radnjama i drugim važnim procesnim činjenicama (broj predmeta, vrednost i osnov spora, datum prijema, da li je podneta žalba višoj instanci itd.). Sve je ovo moguće videti ne samo preko računara, već i preko pametnog telefona.

- Ovaj servis - kažu u Ministarstvu - povećava javnost rada sudova i sudija, unapređuje transparentnost celog pravosuđa i na najjednostavniji način pokazuje efikasnost rada svakog suda i postupajućeg sudije u predmetu. Portal sudova postaje mehanizam kontrole rada sudija.

Portal sudova Srbije je nastao 2010. kao izmenjeni i dopunjeni Portal trgovinskih sudova Srbije, iz 2007/2008. Tadašnji trgovinski sudovi primenili su jedinstvenu aplikaciju za upravljanje sudskim predmetima, koja je nadalje omogućila uspostavljanje servisa "Tok predmeta". Ovom servisu je 2008. godine Poverenik za informacije od javnog značaja dodelio nagradu za transparentnost.

Pored osnovnih podataka, zainteresovani mogu da dobiju i more drugih informacija. Na primer, datum kada je preduzeta poslednja radnja u predmetu, opis te radnje, kada je formiran predmet pod određenim brojem i kom sudiji je dodeljen, kada je primljen određeni podnesak, kada je ekspedovana procesna odluka ili dopis, kada je predmet rešen na određeni način, za kad i u kojoj sudnici je zakazano ročište, kada je uložen redovan ili vanredan pravni lek na procesnu ili konačnu odluku, na koju odluku i ko je podnosilac...

Osim što obezbeđuje javnost rada, Portal štedi strankama i novac, jer više ne moraju da putuju do mesta suda pred kojim se vodi postupak da bi imali uvid u sudske spise.

Advokati dnevno mogu da prate promena i dešavanja na predmetima u kojima su oni zastupnici. Obezbeđena je, ujedno, i mogućnost da stranke kontrolišu advokate.

U Ministarstvu pravde, Portal sudova smatraju jednim od efikasnijih oružja u borbi protiv korupcije i najavljuju dalje poboljšanje rada elektronskog pravosuđa i pokretanje novih elektronskih servisa.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 09.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija