Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. OKTOBRA 2015. GODINE NASTAVAK DRUGE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPšTINE U 2015. GODINI


Narodna skupština Republike Srbije započela je 9. oktobra 2015. godineDrugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Narodna skupština je utvrdila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;

7. Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece;

9. Predlog za donošenje odluke o prestanku funkcije predsedniku Privrednog suda u Čačku, koji je podneo Visoki savet sudstva;

10. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

11. Zbirna lista kandidata za izbor prve polovine članova Nacionalnog prosvetnog saveta na period od šest godina, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;

12. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;

13. Predlog autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. čl. 27, 28, 40 i 71. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003 i 84/2004) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda sednice, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 6, 7. i 8. dnevnog reda sednice, zatim zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9. i 10. dnevnog reda, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 11. i 12. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština je započela zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari i o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari.

Predloge zakona obrazložila je predstavnik predlagača prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o izmenama zakona o železnici i o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, kao i o potvrđivanju sporazuma Srbije i Slovačke o međunarodnom kombinovanom transportu, Srbije i Mađarske o drumskom prevozu putnika i Srbije i Tunisa o drumskom prevozu putnika.

Poslanici će u utorak, 13. oktobra 2015. godine, nastaviti rad razmatranjem izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Predlogu zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, kao i o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Sednica će biti održana u velikoj sali, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 09.10.2015.