Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA - TEKST PROPISA


REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma("Sl. glasnik RS", br. 29/2015) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica("Sl. glasnik RS", br. 69/2015), u listi označenih lica utvrđuju se izmene i dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Izmene i dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se i na internet stranici Vlade Republike Srbije - www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca - www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 Broj: 337-10617/2015

U Beogradu, 8. oktobra 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 09.10.2015.