Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O TRGOVINI: Zakon uveo obavezu da roba u maloprodaji bude označena mašinski čitljivom oznakama, poput bar-koda


Trgovci odnedavno rade po novim uslovima. Usvojen je novi Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019 - dalje: Zakon) i privreda to pozdravlja. Ministarstvo trgovine se pokazalo kao dobar partner i uvažilo je najveći broj sugestija i predloga biznisa, koje su dostavljene putem Privredne komore Srbije, pa novi zakonski okvir smatraju više po svojoj meri od prethodnog. Značajno su veći podsticaji za sezonska sniženja i druge oblike promotivno-prodajnih aktivnosti. Ključni efekat novog Zakona trebalo bi da budu bolji tržišni uslovi, koji će dovesti do zdravije konkurencije.

Novi Zakon, uverava struka, bolje definiše same pojmove unutar trgovine kao i nove oblike trgovine - daljinsku i elektronsku trgovinu. Određuje šta su elektronske prodavnice, šta su e-comerce platforme, kao i pojam drop shipping.

- To je prodaja robe potrošačima preko sopstvene elektronske prodavnice. Tu se roba isporučuje potrošaču direktno od proizvođača ili uvoznika. Ona ne dolazi u posed prodavca. I to je novi oblik internet prodaje u kojem potrošač plaća trgovcu cenu, on podatke dostavlja proizvođaču ili uvozniku i on je dostavlja potrošača - objašnjava Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu PKS.

Očekuje se da će novi Zakon pospešiti elektronsku trgovinu, pre svega jer je jasno definisao njene pojmove i jasno je odredio kao jedan od oblika trgovine na malo. Dao je preduslove za donošenje Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), koji je paralelno donesen. Prednost je i način isticanja cene prilikom elektronske trgovine. Zakon otklanja sve sumnje privrednicima koji hoće da se bave ovom trgovinom.

- Očekujemo da će novi zakon omogućiti efikasniju borbu protiv sive ekonomije i u onlajn prodaji, jer se zahvaljujući jasnim odredbama zakona sužava prostor za nejasno tumačenje zakona i traženje rupa - smatra Malinović. - Svakako da novi Zakon o trgovini kroz kaznene odredbe daje alate za borbu protiv sive ekonomije i njegove izmene i dopune su samo deo aktivnosti zakonodavnog okvira za borbu protiv sive ekonomije. Kada govorimo o drugim vidovima trgovine, novi zakon kvalitetnije definiše trgovinu na prodajnom mestu. Tu je otklonjena svaka sumnja i mogućnost zloupotreba u odnosu na prethodni zakon. Kvalitetnije su definisane i posebne tržišne institucije, a posebno privredne izložbe i tradicionalne manifestacije, kao što su vašari i festivali na kojima se prodaje i roba. Organizator je dužan da vodi evidenciju lica koja izlažu ili prodaju robu ili usluge, obezbedi uslove za prisustvo inspekcija, jasno obeleži prostor na kom se održava manifestacija i vidno istakne ko je organizator.

Takve manifestacije mogu da traju najduže 60 dana u jednoj kalendarskoj godini i ovakav vid trgovine smatra se trgovinom na prodajnom mestu. Nema nikakve razlike između maloprodajnog objekta u Knez Mihailovoj ulici, tezge ili kioska i tezge na nekom vašaru. Izjednačeni su. Moraju da ispunjavaju iste zakonske uslove.

Statistički podaci pokazuju da promet u trgovinama u Srbiji, u poslednjoj godini, značajno raste. Delom i zbog dolaska novih igrača.

Republički zavod za statistiku nedavno je objavio da je promet robe u trgovini na malo u Srbiji, u junu 2019. godine, u odnosu na jun 2018. godine, u tekućim cenama, veći za 11,2 odsto. U stalnim cenama rast je 10,1 odsto. Ukoliko se uporede prvih šest meseci 2019. godine sa istim periodom 2018. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 11,1 odsto, a u stalnim cenama za 8,5 odsto.

- Ovakvom rezultatu najviše su doprineli razvoj domaće industrije, direktne strane investicije, posebno investicije u oblasti maloprodaje - objašnjava Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu PKS.

- Razvoj privrede teško se može zamisliti bez razvoja industrije prerade - ističe Malinović. - Da bi domaće kompanije iz tog segmenta postale snažne na srpskom tržištu, a možda i na inostranom, moraju da imaju podršku domaćih trgovinskih lanaca. Jedno bez drugog se ne može razvijati. Ako tome dodamo i podatak da sektor prerađivačke industrije i sektor trgovine zajednički čine oko 25 odsto bruto društvenog proizvoda Srbije, onda i ne treba dalje pojašnjavati koliko su ove dve grane privrede značajne za razvoj ekonomije Srbije i, generalno, podizanje standarda svih građana.

Novi Zakon je uveo i obavezu da roba u maloprodaji bude označena mašinski čitljivom oznakama, poput bar-koda. Ova odredba će se primenjivati po isteku od šest meseci. Mašinsko označavanje robe će povećati zaštitu potrošača jer će imati mogućnost da skeniranjem takve oznake saznaju više o tom proizvodu. Unapređuje i odnos između dobavljača i trgovaca tako što je mašinski čitljiva oznaka preduslov za uvođenje elektronskih dokumenata među učesnicima u lancu snabdevanja. Potrošači će moći da očitaju oznaku uz pametan telefon i aplikaciju.

PKS će i dalje aktivno učestvovati u kreiranju privrednog ambijenta u oblasti trgovine, trenutno aktivno radi na izradi predloga izmena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 06.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija