Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I NAČINU RADA ORGANA VEŠTAČENJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE: Pravilnik pojednostavio procedure, ubrzao proces veštačenja za odlazak u invalidsku penziju, ali i ukinuo određivanje obaveznog kontrolnog pregleda korisnika prava na invalidsku penziju


Polovinom godine u Srbiji su od ukupno 1.739.162 penzionera bila 280.294 invalidska, odnosno 16,4 odsto. Pre pet godina taj broj iznosio je 323.210, ili 18,58 odsto, što znači da se smanjuje broj onih koji odlaze u invalidninu: od 2014. smanjen je za 32.916.

Tome su u proteklih pet godina svakako doprineli stroži uslovi i procene za odlazak u tu vrstu penzije, ali i stalne kontrole Fonda PIO. Zbog nameštanja invalidskih penzija u proteklim decenijama i otkrivanja učesnika u raznim zloupotrebama, Fond je pooštrio veštačenje.

Invalidski penzioneri, između ostalog, imali su obavezu da se odazovu u Fond na kontrolu, redovnu ili vanrednu, a oni koji bi se o to oglušili, rizikovali su da ostanu bez prihoda. Revizija invalidskih penzija bila je jedan od zadataka nadležnih organa.

Sada je Republički fond, posle 11 godina, doneo novi Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 58/2019 - dalje: Pravilnik), koji je pojednostavio procedure, ubrzao proces veštačenja za odlazak u invalidsku penziju, ali i ukinuo određivanje obaveznog kontrolnog pregleda korisnika prava na invalidsku penziju.

Po rečima direktora Sektora Fonda PIO za medicinsko veštačenje dr Dike Kajevića, novi akt je zapravo usklađen s prošle godine usvojenim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 - odluka US) i rezultat je duge i sveobuhvatne saradnje Fonda s Ministarstvima za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i zdravlja, te Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.

Pravilnikom više nije predviđeno određivanje obaveznog kontrolnog pregleda korisnika prava na invalidsku penziju – objasnio je dr Kajević. – Pravilnik je usklađen sa savremenim medicinskim postulatima po pitanju obima i sadržaja medicinske dokumentacije neophodne za veštačenje.

Dakle, način rada organa veštačenja Fonda za ispunjavanje uslova za odlazak u invalidsku penziju je maksimalno pojednostavljen, ubrzan je proces medicinskog veštačenja, uvedeni su novi obrasci prilikom veštačenja potrebe za pomoći i negom drugog lica, telesnog oštećenja i nesposobnosti za obavljanje poljoprivredne delatnosti.

Osim toga, precizno je regulisana procedura prilikom veštačenja promena u stanju invalidnosti, te potrebe za pomoći i negom drugog lica ili telesnog oštećenja koje se obavljaju po službenoj dužnosti. Pravilnikom je predviđeno i formiranje Komisije za stručni nadzor, koja će kontrolisati rad organa veštačenja, davati stručno mišljenje u vezi sa spornim pitanjima i predloge za unapređenje procesa veštačenja – istakao je dr Kajević.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Ljubinka Malešević, 10.09.2019.
Naslov: Redakcija