Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Živim u vanbračnoj zajednici na opštini Voždovac. Iz braka imamo dvoje dece i zbog dečjeg dodatka morali smo svi da budemo prijavljeni na jednoj adresi gde nevenčana supruga ima stan u vlasništvu od 49 m2. Sazidali smo kuću u Zemunu površine prizemlje 82 m2 koje je u upotrebi i sprat 72 m2 koji je nedovršen bez instalacija i stolarije. U kući živi moja majka koja je i prijavljena na toj adresi. Zahtev za legalizaciju je predat uz tehnički izveštaj o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta kao i skica premera i geodetski elaborat preduzeća MONTING STUDIO. Ja imam pravo korišćenja 2/8 dela parcele, ali parcelizacija nije sprovedena. To je upisano u rešenju katastra Zemun 29. 10. 2012. god. Da li imam pravo na legalizaciju objekta obzirom da nisam prijavljen na adresi kuće?

- U postupku ozakonjenja potrebno je na pouzdan način utvrditi da li je podnosilac zahteva istovremeno i vlasnik bespravno izgrađenog objekta. Ukoliko posedujete dokaze o toj činjenici dostavićete ih nadležnom organu, a sama činjenica da niste prijavljeni na toj adresi, nije od uticaja na dalji postupak ozakonjenja. Ukoliko postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na zemljištu nadležni organ će u skladu sa članom 10. Zakona doneti zaključak o prekidu postupka i naložiti rešavanje ovog pitanja kao prethodnog pitanja.

* Obnovio sam porodičnu stambenu zgradu koja je izgrađena pre pedeset godina, ali posle donošenja propisa o izgradnji objekata. Objekat je izgrađen na građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja, nosilac prava na zemljištu je brat sa obimom udela 1/1. Prilikom obnove i do podnošenja zahteva za legalizaciju brat se nije žalio na ovaj nelegalno obnovljen objekat, sada ne pristaje da na bilo koji način regulišemo vlasništvo zemljišta pod zgradom i zemljište za redovnu upotrebu objekta iako sam spreman da mu za zemljište platim nadoknadu. U katastru sam uknjižen za navedeni objekat kao držalac svojine sa obimom udela 1/1.

- Ukoliko se vaš brat u vreme izgradnje objekta nije protivio izgradnji, tada se naknadno u postupku ozakonjenja neće tražiti njegova saglasnost.

* Još 2003 - 2004. godine sam podneo papire za legalizaciju kuće osnove 110 m kvadratna, površina je negde oko 230 m kvadratna, odradio sam svu potrebnu dokumentaciju, uradio projektnu dokumentaciju, platio direkciji za izgradnju Vranja za legalizaciju u to vreme oko 36.000 dinara, sklopio ugovor sa njim za legalizaciju objekta, dobio urbanističku dozvolu, u opštini dobio sve potrebne papire i pečate, ali jedino nisam dobio građevinsku dozvolu, tj. dozvolu za legalizaciju. Kažu da je prošao rok, a da ja nisam dostavio kopiju uplatnice za legalizaciju od 36.000 dinara, (međutim ja mislim da sam dostavio sve u roku) i da moram sve od početka da radim. To jest da radim ponovo projektnu dokumentaciju koja košta oko 300 evra, da platim oko 20.000 dinara za ozakonjenje, kao i da izađe na teren geodet da snimi objekat, iako je sve to rađeno 2003. godine. Šta bi ja sad trebalo da radim? Da li da tražim povraćaj tih 36.000 dinara, da li moram da vadim svu dokumentaciju ili je moguće da koristim staru? I kako je moguće da dobijem sve potrebne papire iz opštine i direkcije, a da mi ne izdaju dozvolu, jer navodno nisam na vreme odneo uplatnicu? Ja čuvam sve papire za legalizaciju iz 2003. godine.

- Iz vaših navoda proizilazi da niste okončali postupak legalizacije, te se vaš zahtev u skladu sa odredbama Zakona rešava po novim propisima. Shodno tome, dokumentacija koju ste podnosili, ako po sadržini odgovara dokumentaciji propisanom novim Zakonom, biće prihvaćena i u postupku ozakonjenja. S obzirom da ste uredili odnose sa jedinicom lokalne samouprave vezane za plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, a da nadležni organ nije naknadno izdao građevinsku dozvolu u postupku legalizacije, imate pravo na povraćaj sredstava.

* U opštini Sremska Kamenica imam vikendicu za koju sam dobio dozvolu za gradnju 1980. godine za 80 m2, a ja sam izgradio oko 160 m2. Redovno sam prijavio legalizaciju 2010.godine. Koliko treba da platim taksu za ozakonjenje objekta?

- Taksa za ozakonjenje u konkretnom slučaju iznosi 5.000 dinara odnosno plaća se samo za razliku u kvadratima, koja je nastala odstupanjem od izdate građevinske dozvole.

* Predao sam zahtev za legalizaciju kuće, priložio sve što su tražili, uradio i po prethodnim zakonima i ništa. Grocka nema detaljan urbanistički plan, nije dozvoljena parcelacija (ni usitnjavanje, ni ukrupnjavanje poseda), nerešivi suvlasnički odnosi. U opštini Grocka kažu da su im sva prava za rad oduzeta i da sve zavisi od Beograda. Šta da radim?

- Vaš predmet nalazi se u Gradskom sekretarijatu za poslove legalizacije, te je potrebno da se obratite tom sekretarijatu i utvrdite status vašeg zahteva. Na sajtu Sekretarijata za poslove legalizacije možete se informisati o terminima za prijem stranaka.

* Imam zahtev u Sekretarijatu za legalizaciju Beograda od kad je osnovan, sve moguće dopune sam dostavio i zadnje što su mi tražili 2014. godine je vlasnički list i ugovor o kupoprodaji kao dokaz o vlasništvu. Pre toga sam dostavio i geološki elaborat i prepravku odnosno dopunu projekta sa izvedenim stanjem. Zanima me ako to sve postoji što nikako da stigne taj poziv za uplatu takse, pa da to završim?

- Pitanje je za Sekretarijat za poslove legalizacije grada Beograda.

* Stan kupljen 1987. od investitora "Komgrap stan" se nalazi u potkrovlju - odnosno na poslednjem spratu (ne radi se o nadogradnji, jer stan je kupljen u izgradnji). Zgrada je uknjižena dok stanovi na poslednjem spratu nisu - saznajemo da su sagrađeni bez građevinske dozvole. Šta je potrebno da bismo pokrenuli legalizaciju našeg stana ili će on biti obuhvaćen evidencijom i legalizacija biti pokrenuta po službenoj dužnosti...

- Postupak ozakonjenja u navedenoj situaciji pokreće se po službenoj dužnosti, a tome prethodi evidentiranje dela objekta.

Izvor: Vebsajt Novosti, 09.09.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija