Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA: UKOLIKO PO OKONčANJU SUDSKOG SPORA STRANKA KOJA JE IZGUBILA POSTUPAK STUPI U KONTAKT SA PUNOMOćNIKOM PROTIVNE STRANE, OBAVESTI GA DA JE SPREMNA DA DOBROVOLJNO IZMIRI DUGOVANJE, DOBIJE UVERAVANJE DA POKRETANJA IZVRšNOG POSTUPKA NEćE BITI, ALI IPAK DO TOGA DOđE, MOGLO BI SE RAZMOTRITI DISCIPLINSKO GONJENJE ADVOKATA I IZRICANJE DISCIPLINSKIH MERA, KOJE SE KREćU OD NOVčANOG KAžNJAVANJA DO PRIVREMENOG ILI TRAJNOG BRISANJA IZ IMENIKA ADVOKATA


Nesavesni advokati i izvršitelji usavršili su sistem prevare vredan u pojedinim slučajevima i više desetina ili stotina hiljada dinara. Mehanizam počinje da funkcioniše nakon okončanja neke parnice, kada stranku koja je izgubila spor sud obaveže da protivnoj strani uplati određeni novčani iznos. To bi, u normalnim okolnostima, trebalo da se realizuje tako što dužnik od advokata druge strane dobija instrukcije za plaćanje, sa brojem računa na koji novac treba uplatiti. U tom trenutku nastupa prevara, navodi vlasnik i direktor velike firme koja je izgubila sudski spor.

- U presudi je bio naveden rok od 15 dana da uplatimo novac tužitelju. Međutim, mi naravno ne znamo broj računa na koji treba uplatiti novac. Poveriočev advokat nije nam poslao instrukcije za plaćanje, na pozive i poruke jednostavno nije odgovarao i tako je prošao taj rok. Odmah zatim, dakle po isteku roka za dobrovoljno plaćanje, na našu adresu stiglo je obaveštenje izvršitelja da će sve biti naplaćeno preko njega, što podrazumeva znatne dodatne troškove - navodi vlasnik ovog preduzeća.

Kako kaže, očigledno je bilo da se radi o nameri da se osnovni dug znatno uveća za izvršiteljske troškove.

- Nemam nikakvu dilemu da je reč o prevari jer mi smo najmanje sto puta pokušali da dobijemo advokata druge strane, kako bi nas obavestio na koji račun da uplatimo novac. U međuvremenu, još nekoliko kolega iz drugih firmi reklo mi je da su se suočili sa istim problemom. Jasno je da se sve odvija po uhodanoj šemi. -

Može se samo pretpostaviti, s obzirom na to da u ovakvim slučajevima kajmak kupe izvršitelji, da oni kasnije nalaze način da se oduže advokatima.

Kako navodi Đorđe Simić, zamenik disciplinskog tužioca Advokatske komore Beograda, u ovom slučaju bi se radilo i o nesavesnom zastupanju svoje stranke, koja bi umesto da odmah dobije novac, pare dobila tek po okončanju izvršnog postupka.

- Statutom advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2000, 11/2001, 29/2007, 34/2007 i 3/2011) i Kodeksom profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012) zabranjeno je nedolično ponašanje prema protivnoj stranci, a navedeno postupanje bi predstavljalo težu povredu dužnosti advokata. Zbog toga bi moglo doći do disciplinskog gonjenja advokata i izricanja disciplinskih mera, koje se kreću od novčanog kažnjavanja do privremenog ili trajnog brisanja iz imenika advokata - objašnjava Simić.

On dodaje da se ne treba pouzdati u usmene interpretacije.

- Kada stupite u kontakt sa punomoćnikom, kada ga obavestite da ste spremni da odmah dobrovoljno platite, a on vas uverava da neće pokrenuti izvršni postupak, ali ipak dođe do toga, moglo bi se razmotriti disciplinskog gonjenje advokata - naglašava Simić.

Sa druge strane, zamenik predsednika Komore izvršitelja Svetlana Manić navodi da je kriv svako onaj ko ne plati dug na vreme.

- Nepoznavanje propisa ne može biti opravdanje. Postoje mnogi načini na koje se svako može informisati na koji račun treba da uplati novac, a ako to ne učinite sami ste krivi. Postoje, uostalom, i stranke koje nemaju račun - navodi Manićeva.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Bogosav, 08.09.2016.
Naslov: Redakcija