Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNOVNI SUD U NOVOM SADU: 11.600 NEREšENIH PREDMETA KOJI TRAJU DUžE OD PET GODINA


Pred novosadskim Osnovnim sudom trenutno se nalazi 11.600 nerešenih slučajeva koji traju duže od pet godina. Od ukupnog broja predmeta, 54 su krivični postupci, 11.212 predmeta spada u izvršne postupke, 293 su parnični postupci, 12 radni postupci, dok je 20 predmeta pokrenuto povodom platnih naloga, a devet po zamolnici.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine, Srđan Sikimić, je rekao da toliko veliki broj nerešenih sudskih predmeta predstavlja apsolutno sprečavanje ostvarivanja pravde.

"Moje mišljenje je da je uzrok prvenstveno potpuno haotično i nekontrolisano sprovođenje postupka izbora sudija i zanemarivanje kvaliteta ljudi koji dolaze da obavljaju te poslove", rekao je Sikimić.

On je napomenuo da to govori iz ličnog iskustva: "Ovo govorim iz ličnog iskustva, jer sam i ja jedno vreme bio sudija, a u to vreme su ovakvi zaostaci bili u domenu teorije i nisu postojali".

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), Milan Antonijević, rekao je da se građani najčešće žale na dužinu postupaka, a da Akcioni plan za Poglavlje 23 daje konkretne mere kako će se doći do smanjenja njihovog broja, ali i dužine trajanja.

"Odugovlačenje je ranije bilo moguće zbog loših procesnih zakona, jer ste mogli kao stranka ili kao advokat da odugovlačite predmet, a da ne snosite nikakve posledice, što je sada donekle izmenjeno", rekao je on.

Antonijević je rekao i da se u praksi često viđaju izmene sudećih veća.

"Znači, u nekim predmetima koji su politički osetljivi, izmeni se sastav sudećeg veća i onda ceo postupak mora da krene od početka", naveo je Antonijević.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.09.2016.
Naslov: Redakcija