Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA NA NIVOU OD 8,5 ODSTO: IZVRšNI ODBOR NARODNE BANKE SRBIJE ODLUčIO JE NA DANAšNJOJ SEDNICI DA REFERENTNU KAMATNU STOPU ZADRżI NA POSTOJEćEM NIVOU OD 8,5 ODSTO


Pri donošenju odluke da referentnu kamatnu stopu zadrži na nepromenjenom nivou, Izvršni odbor imao je pre svega u vidu i dalje prisutne neizvesnosti iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Geopolitička dešavanja i smanjenje ekspanzivnosti monetarne politike FED-a mogu znatno da utiču na kretanja na međunarodnom tržištu novca i kapitala, što se posebno može odraziti na zemlje u razvoju. Takođe, aktuelne geopolitičke tenzije smanjuju optimizam u pogledu brzine ekonomskog oporavka zone evra i naših drugih važnih spoljnotrgovinskih partnera. Niža eksterna tražnja verovatno bi vodila slabijim izvoznim rezultatima i nešto većem spoljnotrgovinskom deficitu u odnosu na očekivani.

Izvršni odbor očekuje da će donošenje i sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, koje su neminovne, pozitivno uticati na očekivanja tržišnih subjekata u pogledu održivosti javnih finansija, a time i na premiju rizika zemlje. To bi doprinelo ublažavanju rizika koji u ovom trenutku nalažu vođenje oprezne monetarne politike.

Izvršni odbor je konstatovao da se međugodišnja inflacija i dalje kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja (4 ± 1,5%). Prema projekciji Narodne banke Srbije, inflacija će se do kraja godine postepeno vratiti u granice cilja, prvenstveno pod uticajem iscprljivanja efekta pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i očekivanih korekcija regulisanih cena, pre svega električne energije.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 16. oktobra.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.9.2014