Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Na oglasnim tablama sudova stoje uputstva o postupcima koji su iz sudske prešli u notarsku nadležnost


Notari su zatrpani poslom i moraju da angažuju dodatne saradnike, izjavila je notar Tanja Šarenac i ocenila da iako je Zakon o javnom beležništvu nedavno stupio na snagu, građani su veoma dobro obavešteni o postojanju notara.

Srbija je 1. septembra ušla u veliku notarsku zajednicu, konačno vrativši ovu profesiju na spisak poželjnih. Notar ili javni beležnik, stara je pravnička profesija čija je uloga da sve ugovore i druge pismene beleške, overava i odgovara za njihovu zakonitost.

 • Posao notara je:
  • - da uobliči i overava ugovore o raspolaganju nepokretnostima ili poklonu,
  • - sporazume o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera,
  • - doživotnom izdržavanju,
  • - razna zaveštanja,
  • - testamente,
  • - izjave i potpise,
  • - da pruža savete strankama,
  • - da vodi vanparnični postupak, kada mu sud tako naloži.
  • - Notaru možete poveriti na čuvanje važna dokumenta, novac i dragocenosti.
  • - On može overiti neku izjavu,
  • - potvrditi postojanje ili nepostojanje neke činjenice,
  • - Ako se kupuje stan, on je za sve pravne finese konačna adresa.

Iako je Zakon o javnom beležništvu skoro stupio na snagu, građani su veoma dobro obavešteni o postojanju notara, rekla je Šarenac.

Utisak je da su i mediji i sudovi dobro ispratili ove promene.

Prema njenim rečima, na oglasnim tablama sudova i sad stoje uputstva o postupcima koji su iz sudske prešli u notarsku nadležnost. Zato ima malo građana koji lutaju od šaltera do šaltera u potrazi za pravom informacijom i pomoći.

Izvor: