Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Malo građana zna da imaju rok od 8 dana za prijavu nedostataka kupljene robe koja im je isporučena


Lakši i komforniji onlajn način kupovine može da se završi sa problemom za potrošača. Dešava se da naručena veš-mašina ili neki drugi proizvod većih dimenzija, za koji kupac očekuje da će mu stići do stana na višem spratu, bude isporučen ispred zgrade.

Šef pravnog tima NOPS-a, Mladen Alfirović kaže da trgovac ima obavezu da proizvod isporuči na adresu koju odredi potrošač, a nema pravo da je ostavlja ispred zgrade ili ispred vrata stana ili kuće. Takođe, dodatno naplaćivanje te usluge mora da bude ugovoreno, a ukoliko kupac nije obavešten o tome, nema obavezu da plati.

Često potrošačima stiže oštećena roba ili kuriri uopšte i ne pokušaju da isporuče pošiljku, a u sandučetu ostave obaveštenje kao da su to učinili i informaciju gde i u kom roku potrošač može da preuzme robu. Sve su ovo situacije na koje se građani žale udruženjima za zaštitu potrošača.

- Prema Zakonu o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), kupac ima rok od osam dana da se obrati prodavcu u slučaju da isporučeni proizvod ima vidljivih oštećenja - navodi naš sagovornik. - Međutim, u praksi trgovci uglavnom uvažavaju samo prijave koje stignu u roku od 24 sata, a teže ukoliko je period duži. A ima malo potrošačakoji znaju da imaju rok od osam dana da prijave nedostatke.

- Svaki prodavac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji potrošača na jasan način informiše o karakteristikama proizvoda, eventualnim troškovima isporuke i ceni - precizira Alfirović. - Kupac može i da odbije prijem robe ukoliko nije bio obavešten i ona se vraća pošiljaocu. U takvim situacijama potrošač ne mora ništa da dokazuje, a ako trgovac smatra da je prijem robe odbijen bez osnova, to on mora da dokaže.

Izvor: Novosti, E.B.Talijan, 11.08.2020.
Naslov: Redakcija