Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SKRAĆUJE SE NJIHOVO TRAJANJE, A ZBOG VEĆE EFIKASNOSTI POSTUPKA POVEĆAVA SE IZNOS KOJIM SE DEFINIŠU MALE JAVNE NABAVKE


Izmenama Zakona o javnim nabavkama skraćuje se njihovo trajanje, a zbog veće efikasnosti postupka povećava se iznos kojim se definišu male javne nabavke. Postupici u javnim nabavkama su se često odugovlačili, jer su se javljali ponuđači koji su zloupotrebljavali prava žalbe. Izmenama zakona ta praksa biće zaustavljena.

Nova pravila kažu: nema žalbe ukoliko ponuđač prethodno nije prijavio nepravilnost. Ranije se dešavalo da u pet minuta do otvaranja ponuda, pristigne zahtev za zaštitu prava, kažu u Upravi za javne nabavke i zbog toga se prolongirao postupak.

"Mogu da se žale samo samo oni koji zaista imaju interes za taj posao a ne da se žale razni koji nemaju interes. Pa se tako dešavalo da se jedna firma žali pa to traje dva meseca, pa onda maltene isti zahetv uputi druga, pa treća i tako se vrte i praktično drže naučioca kao taoca", pojašnjava direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović.

U "Transparentnosti" smatraju da su i posle izmena zakona ostali nerešeni mnogi problemi. Ipak, podržavaju napredak.

"Dobro je što je uvedena i obaveza u nekim slučajevima da se nabavka podeli po partijama, jer to omogućava veću raznovrsnost onih koji bi mogli da se javljaju. Najzad ima nekih pozitivnih pomaka u pravcu objavljivanja većeg broja dokumenata", napominje Nemanja Nenadić iz "Transparentnosti Srbije".

Proces javne nabavke biće moguće pratiti od samog početka.

"Sad će se objavljivati planovi nabavke, i onda odluke po dodeljenim ugovorima ili obustavljenim postupcima povećavaju transparentnost i mogućnost kontrole", podseća Jovanović iz Uprave za javne nabavke.

Zakonom je predviđeno obavezno objavljivanje odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka na Portalu javnih nabavki, umesto dostavljanja ovih akata ponuđačima, što postupak čini transparentnijim i efikasnijim, s obzirom na to da se rokovi za zaštitu prava računaju od dana objavljivanja odluke na Portalu.

"Uvek je ključ u efikasnom sprovođenju i u nadzoru, a tu nisu baš uslovi bili idealni. Što se tiče uslova idealnh nije bilo, nekad nije bilo ni dovoljno ljudstva", naglašava Nenadić.

Ubuduće, komisija za zaštitu prava imaće još dva člana kako bi se ubrzali rokovi u odlučivanju u postupcima zaštite prava. U proseku je postupak javnih nabavki trajao oko četiri meseca. Na jednu javnu nabavku dolazilo je prosečno 2,6 ponuđača, a novi set mera trebalo bi da privuče više njih.

Izvor: RTS, 11.08.2015.