Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUD ČASTI UDRUŽENJA NOVINARA SRBIJE


Građani se na kršenje etičkih standarda u izveštavanju mogu žaliti Sudu časti Udruženja novinara Srbije (UNS), odnosno sudovima časti drugih novinarskih udruženja, saopštilo je UNS.

· Sud časti UNS ima nadležnost nad pojedincima koji su članovi udruženja, a potrebno je da žalba sadrži ime i prezime novinara na čije izveštavanje se žalba odnosi i medijski sadržaj na koji se pojedinac ili organizacija žale.

Žalba može biti poslata poštom na UNS, Resavska 28/I, 11000 Beograd, ili imejlom na press@uns.org.rs.

Odluke Suda časti UNS su javne i objavljuju se na sajtu te organizacije.

Za odlučivanje o kršenju etičkih standarda štampanih medija i internet portala zadužen je Savet za štampu, koji ima nadležnost nad medijima, a ne nad autorima teksta, i njima izriče opomene koje su javne. Medij koji je prekršio Kodeks novinara Srbije dužan je da odluku objavi.

Mogućnost da se žale Savetu imaju građani i organizacije oštećene pisanjem štampanih medija i internet portala, a žalba može biti poslata poštom na agresu Savet za štampu, Ljube Jovanovića 9C, 11000 Beograd i imejlom na zalbe@savetzastampu.rs.

Potrebno je da se uz popunjen obrazac, koji se preuzima na sajtu http://www.savetzastampu.rs/cirilica/podnesite-zalbu, dostavi kopija teksta ili link ka tekstu, a treba navesti u kom mediju je tekst objavljen i datum objavljivanja.

Protest na izveštavanje medija građani mogu uputiti i Asocijaciji medija, koja kao poslovno udruženje okuplja izdavače medija u Srbiji.

Nadležnost nad elektronskim medijima pripada Republičkoj radiodifuznoj agenciji, koja odlučuje o televizijama i radio stanicama koje su prekršile Kodeks ponašanja emitera.

U odnosu na sudove časti i Savet za štampu, koji odlučuju po žalbama, RRA je dužan da, osim na predstavke, reaguje i sam kada uoči kršenje Kodeksa, navodi se u saopštenju UNS.

Izvor: FONET