Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMIRIVANJE PORESKIH DUGOVANJA NA 60 RATA UZ GREJS PERIOD OD 12 MESECI: Pravna lica i preduzetnici mogu izmirivati poreski dug na rate pod uslovom da ne duguju više od 1,5 miliona dinara i da imaju obezbeđenje iz kog će Poreska uprava najefikasnije naplatiti dugovani porez. Sredstvo obezbeđenja ne može biti manje od visine duga. Uz određene uslove moguće je ostvariti i otpis 50 odsto kamate


Pravna lica i preduzetnici koji imaju finansijske probleme i nisu u mogućnosti da redovno plaćaju poreske obaveze imaju mogućnost da dug do dva miliona dinara plate na 60 rata, uz grejs period od godinu dana. Uz određene uslove moguće je ostvariti i otpis 50 odsto kamate.

Odlaganje plaćanja i reprogram poreskog duga koji je pre nekoliko godina bio vrlo popularna mera među privrednicima živi i danas. Razlika je samo u tome što se danas o ovakvoj mogućnosti ne priča mnogo, za razliku od ranijih godina kada je država praktično pozivala privrednike da reprogramiraju dug.

Razlika je i u tome što je do 2016. godine reprogram bio moguć do najviše 24 meseca, a sada je otplata duga moguća i do 60 meseci. Danas postoji i grejs period od godinu dana, ali pod uslovom da poreski obveznik ne duguje više od 1,5 miliona dinara i da ima obezbeđenje iz kog će Poreska uprava najefikasnije naplatiti dugovani porez. Sredstvo obezbeđenja takođe ne može biti manje od visine duga.

I to nije sve.

"Poreskom obvezniku kome je plaćanje dugovanog poreza odloženo i koji redovno izmiruje dospele rate, uključujući i tekuće obaveze, po isteku svakih 12 meseci otpisuje se 50 odsto kamate", navode iz Poreske uprave.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja duga na rate isplati celo dugovanje, otpisuje mu se 50 odsto kamate na celokupan dug. Ipak, ako je dug utvrđen u postupku poreske kontrole obveznik nema pravo na otpis.

Uslov za sve ove olakšice je, kako kažu, da "plaćanje duga za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje i istovremeno nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku".

Broj podnetih zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga u 2018. godini smanjen je, inače, za više od 65 odsto u odnosu na 2016. godinu, a taj trend se nastavlja i u ovoj godini. U Poreskoj upravi kažu da je razlog to što vrlo vode računa o, kako kažu, "ponašanju poreskih obveznika", što je dovelo do toga da uspostave jedan od osnovnih poreskih principa-poštovanje poreskih propisa.

U Poreskoj upravi kažu da se obrazloženi zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, sa priloženim sredstvom obezbeđenja naplate, podnosi filijali Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj poreski obveznik – pravno lice ima poslovno sedište. Slične olakšice za plaćanje poreskog duga imaju i građani.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.07.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija