Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOSTUPAN NOVI SERVIS ZA TRANSFORMACIJU KOORDINATA AGROS MREŽE


Republički geodetski zavod je od 04.07.2019. godine uveo tehnološku inovaciju u okviru korišćenja servisa AGROS mreže, stavljanjem u upotrebu modula za transformaciju koordinata koji je prilikom realizacije merenja dostupan korišćenjem pristupne tačke "GK".

Navedeni modul je dostupan svim korisnicima servisa AGROS mreže koji raspolažu uređajima sa mogućnošću prijema RTCM poruka 1021 i 1023 za transformaciju koordinata.

Korišćenjem modula obezbeđuju se transformisane položajne koordinate u sistemu Gaus-Krigerove projekcije a visine u sistemu Nivlemana visoke tačnosti 2 – NVT2.

Transformacija položajnih koordinata se vrši po istom modelu po kom radi i aplikacija GRIDER, metodom 7P+GRID REZIDUALA. Transformacija visina se vrši primenom kvazigeoidnog modela SQM2011.

Aplikacija GRIDER je modifikovana na verziju 3.0, u cilju usaglašavanja sa modelom transformacije u okviru AGROS servisa.

Rezultati transformacije korišćenjem servisa AGROS i aplikacije GRIDER su identični i mogu se koristiti kao zvanični podaci transformacije koordinata.

Prilikom korišćenja servisa AGROS za transformaciju koordinata, izveštaj o transformaciji, pored podataka merenja mora sadržati i pridružene transformisane koordinate. Primer izveštaja možete pronaći ovde.

Za sve dodatne informacije i podršku možete se obratiti Kontrolnom centru AGROS mreže i Sektoru geodetskih poslova.

Izvor: Vebsajt RGZ, 05.07.2019.
Naslov: Redakcija