Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 11. jula 2019. godine, doneta je Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu.

Najnovije izmene i dopuna Carinske tarife za 2019. godinu su urađene isključivo radi daljeg usklađivanja sa Zakonom o potvrđivanju Protokola i Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018), odnosno sa Aneksom I Protokola I kojim se propisuju preferencijali za uvoz u Republiku Srbiju, a koji je stupio na snagu 1. juna 2019. godine. Ova uredba sadrži izmene u Glavi 21. Carinske tarife, i izmene i dopunu u Tabeli 2 - "Kvote za uvoz iz Turske".

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Napominjemo da se sve preferencijali primenjuju 1. juna 2019. godine prilikom uvoza ove robe poreklom iz Turske shodno važećem međunarodnom ugovoru - Protokolu I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, bez obzira što nisu blagovremeno unete u Uredbu. Preferencijalni režim po svim važećim sporazumima se primenjuje shodno odredbama tih sporazuma, a Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife samo daje transparentan prikaz preferencijalnih stopa i kvota primenjen na važeću nomenklaturu Carinske tarife.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 11.07.2019.