Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Ukoliko radnik ispuni uslove za penziju, a nema 65 godina života, radni odnos ne može da mu prestane zbog ispunjavanja uslova za penziju, osim ako sam zaposleni nije podneo zahtev za sporazumni prestanak radnog odnosa ili da otkaz


Većina zaposlenih u Srbiji jedva čeka da ispuni uslove za penziju, ali ima i onih koji ne daju svoje radno mesto i koji bi još koju godinu da privređuju.

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) propisani su razlozi za prestanak radnog odnosa, ali poslodavac i zaposleni mogu da se sporazumeju da se radniku odobri ostanak na poslu. Kada napuni 65 godina i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, pojedinac ide u penziju ukoliko se sa poslodavcem ne dogovori drugačije.

Zakon o radu je opšti propis i primenjuje se samo ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Takođe, za državne organe i pojedine javne službe na drugačiji način je uređeno pitanje prestanka radnog odnosa zbog navršenog radnog veka. Tu se pre svega misli na državne organe, predškolske ustanove, zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju.

- Ukoliko se poslodavac i zaposleni sporazumeju da on ostane u radnom odnosu, nema zakonskog ograničenja do kada to može da traje - objašnjavaju u Ministarstvu rada. - Ukoliko radnik ispuni uslove za penziju, a nema 65 godina života, radni odnos ne može da mu prestane zbog ispunjavanja uslova za penziju, osim ako sam zaposleni nije podneo zahtev za sporazumni prestanak radnog odnosa ili da otkaz.

Potrebno je napraviti razliku između korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera kada je reč o nastavku rada posle stečenih uslova za penzionisanje, napominju nadležni. Korisnik starosne penzije ima pravo da se ponovo zaposli, odnosno obavlja samostalnu delatnost bez ikakvih ograničenja. U skladu sa propisima PIO, nema smetnji ni da korisnik invalidske penzije stekne svojstvo osiguranika, ali je po tom osnovu dužan da plaća doprinos. Međutim, invalidski penzioner koji se zaposli, odnosno stekne svojstvo osiguranika po osnovu obavljanja samostalne delatnosti ili poljoprivrede, rizikuje da bude pozvan od strane organa veštačenja na ponovni pregled u cilju utvrđivanja promena u stanju invalidnosti.

Postupak utvrđivanja promena u stanju invalidnosti se može okončati tako da organ veštačenja utvrdi da kod korisnika invalidske penzije i dalje postoji invalidnost i u tom slučaju on zadržava pravo na dotadašnju penziju. U suprotnom, gubi pravo na penzioni ček.

Izvor: Vebsajt Novosti, K. M., 11.07.2018.
Naslov: Redakcija