Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITA POTROŠAČA OD PENALA MOBILNIH OPERATERA, KABLOVSKIH I INTERNET PROVAJDERA: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija naložilo operaterima da uklone nepravične ugovorne odredbe za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima


Operateri mobilne i fiksne telefonije, kablovski i internet provajderi više neće moći da naplaćuju penale za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima, što im je naložilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija posle uočenih nepravilnosti na tržištu.

Dešavalo se da korisnik potpiše ugovor na dve godine, a da posle dva meseca želi da ga raskine zbog bolje ponude. To i može, ali uz uslov da se prvo plate 22 preostale mesečne pretplate.

Tako su korisnici kažnjavani, a kompanije nevešto pokušavale da ih vežu za sebe. Prateći tržište, resorno ministarstvo pokrenulo je kolektivnu zaštitu potrošača. Uočene su nepravične ugovorne odredbe, jer obavezuju potrošača da plati naknadu koja znatno premašuje štetu koju trgovac trpi. Povređena su i načela jednakosti davanja između ugovorenih strana, kao i načelo savesnosti i poštenja.

"Trgovci, odnosno operatori su dužni da te nepravične ugovorne obaveze izbace iz pretplatničkih ugovora, da modele ugovora promene što praktično znači da će svi potrošači koji ubuduće budu zaključivali te ugovore biti oslobođeni obaveze da plaćaju štetu koja je očigledno nepravična. Takođe, ono što je dobro kada opšti uslovi budu izmenjeni, to je što se onda takve izmene odnose i na potrošače koji su i dalje u ugovornom odnosu, odnosno koji su ugovore zaključili pre dana donošenja ovog rešenja", objašnjava Stefan Cvetković iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pitanje je, međutim, šta da rade potrošači utuženi pre donošenja novog zakona?

"Potrošači koji su eventualno utuženi po ovom ugovornom osnovu mogu da se pozovu na nepravične ugovorne odredbe i da stanu na stanovište da to značajno premašuje iznos pretrpljene štete i da se na taj način obeštete. U ovom trenutku moguće su jedino individualno pokrenute tužbe potrošača, a mi se zalažemo za vraćanje kolektivne tužbe gde bi na efikasniji način veliki broj potrošača, bez da individualno ulaze u sudski postupak, mogao da bude obeštećen", kaže Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Ova promena neće ići ni brzo ni lako kažu nadležni. Potrošači jesu ekonomski slabija strana, ali trgovci ulažu u uslugu, računaju na prihode i snose štetu nakon raskida ugovora.

U budućem zakonu o elektronskim komunikacijama tražiće se najbolje rešenje koje otklanja nesrazmeru prava i obaveza. Evropska praksa potrošačima ostavlja izbor - ili da vrate iznos popusta koji su ostvarili zbog zaključenja ugovora na određeno vreme, ili da plate iznos svih preostalih rata do isteka ugovora, od dana raskida ugovora.

Izvor: Vebsajt RTS, Goran Đoković, 10.07.2018.
Naslov: Redakcija