Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI: Više novca za unapređenje primarne proizvodnje


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 6. jula 2017. godine izmenila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredni i ruralnom razvoju u 2017. godini ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017, 53/2017).

Uredbom o izmeni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini ("Sl. glasnik RS", br. 67/2017), izmenjen je član 8 pa će sada za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje biti izdvojeno 2.610.500.000 dinara, od čega za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih krava 600.000 dinara, za nabavku novih traktora 1.510.500 dinara, a za izgradnju i opremanje objekata 500.000.000 dinara. U Uredbi usvojenoj februara ove godine za podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje planiran je iznos od 1.310.500 dinara, a za nabavku novih traktora 2.100.500 dinara.

Promenjen je i deo člana 8 Uredbe koji se odnosi na upravljanje rizicima – regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje, koji je bio određen u iznosu od 450.000.000 dinara. Sada se određuje novi iznos od 500.000.000 dinara. U tački 3 istog člana došlo je takođe do izmena pa je sada precizirano da će za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i na uvođenju i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda s oznakom geografskog porekla na gazdinstvima biti izdvojeno 50.000.000 dinara, od čega za uvođenje sertifikacije sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda s oznakom geografskog porekla 10.000.000, a za diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicija u preradu i marketing na gazdinstvu 40.000.000 dinara.

Ranije usvojena Uredba predviđala je takođe 50.000.000 dinara za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti, ali je njome za podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja namenjenih 10.000.000 dinara bilo raspodeljeno tako da se za pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja izdvoji 6.000.000, a za njihovo sprovođenje 4.000.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. M., 10.07.2017.
Naslov: Redakcija