Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE: NEOPHODNO DA SKUPšTINE GRADOVA NOVI SAD I PANčEVO IZMENE, ODNOSNO PRECIZIRAJU SPORNE ODREDABE ODLUKA KOJIMA SE UREđUJE KOMUNALNA DELATNOST SAHRANJIVANJA I UPRAVLJANJA GROBLJIMA, A KAKO NE BI DOšLO DO NARUšAVANJA KONKURENCIJE I DODELE MONOPOLA JAVNO €� KOMUNALNIM PREDUZEćIMA U TIM GRADOVIMA


Nakon analiziranja inicijative za ispitivanje eventualne povrede konkurencije, Komisija za zaštitu konkurencije je uputila mišljenja skupštinama gradova Novi Sad i Pančevo o neophodnosti izmene, odnosno preciziranja spornih odredaba odluka kojima se uređuje komunalna delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima, a kako ne bi došlo do narušavanja konkurencije i dodele monopola javno – komunalnim preduzećima u tim gradovima.

Skupština Grada Novog Sada je pozitivno reagovala i obavestila Komisiju da je Gradska uprava za komunalne poslove Grada Novog Sada pripremila tekst Nacrta odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, koja će, prema obaveštenju upućenom Komisiji, biti usvojena na prvoj radnoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.

Komisija ističe značaj postupanja Skupštine Grada Novog Sada, jer će usvajanjem izmena spornih odredbi Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2013 i 13/2014), pozitivno uticati na konkurenciju i omogućiti obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima, odnosno ne samo javnom komunalnom preduzeću, već i drugim privrednim društvima, preduzetnicima i ostalim privrednim subjektima, koje treba da se obavljaju u konkurentskom okruženju.

Komisija očekuje da će i Skupština Grada Pančeva slediti postupanje Skupštine Grada Novog Sada i pristupiti promeni spornih odredbi Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Sl. list grada Pančeva", br. 14/2015), na koje je Komisija ukazala.

Izvor: Vebsajt Komisije za zaštitu konkurencije, 07.07.2016.