Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O RADU: Zaposleni bi mogao da ostane u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju, ako to sam želi i ako postoji potreba poslodavca za njegovim radom


Radni vek u Srbiji mogao bi biti produžen do navršenih 70 godina života, za one koji to žele, ako se usvoji inicijativa za izmenu Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), koju su prihvatili eminentni stručnjaci na savetovanju o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva u Budvi.

Zaposleni bi, naime, mogao da ostane u radnom odnosu još pet godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju ako to sam želi i ako postoji potreba poslodavca za njegovim radom, rečeno je na savetovanju, koje je organizovao Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Predlog da radni odnos ne mora da prestane po sili zakona sa 65 godina života, već da se ta granica može pomeriti do 70. rođendana, biće upućen nadležnim ministarstvima koja su ovlašćena da Vladi Republike Srbije predlože izmene i dopune Zakona o radu, o čemu bi na kraju odlučila Narodna skupština Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.06.2019.
Naslov: Redakcija