Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u više gradova


Državno veće tužilaca na osnovu čl. 78. i 79.Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), čl. 49. i 50. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 29/2017 i 46/2017), au vezi sa Odlukom o broju zamenika javnih tužilaca("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 94/2015, 114/2015, 80/2016, 39/2018, 68/2018 i 36/2019), oglašava izbor za zamenike javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji i to za:

I

Naziv javnog tužilaštvaBroj mesta

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu 3

Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu 1

II

Više javno tužilaštvo u Beogradu 13

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu 5

Više javno tužilaštvo u Kraljevu 5

Više javno tužilaštvo u Nišu 5

III

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru 1

Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu 1

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu 1

Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu 1

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu 1

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnom tužilaštvu da podnesu prijavu.U prijavi na oglas obavezno se navodi naziv javnog tužilaštva za koji se prijava podnosi.U prijavi na oglas potrebno je da svi kandidati dostave potpunu ličnu i radnu biografiju, na formularu koji je objavljen na internet prezentaciji Veća.

Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju i sledeću konkursnu dokumentaciju: overenu kopiju diplome o završenom akreditovanom Pravnom fakultetu sa nazivom "diplomirani pravnik", overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izveštaj iz kaznene evidencije, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, izjavu podnosioca o tome da li mu je prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa u državnom organu, potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, ličnu i radnu biografiju sa navođenjem podataka o završenim specijalističkim akademskim, master akademskim, magistarskim ili doktorskim studijama; podatke o objavljenim stručnim i naučnim radovima iz oblasti pravne struke i nauke; podatke o poznavanju jezika nacionalnih manjina; opciono podatke o nacionalnoj pripadnosti ukoliko konkuriše za neko od javnih tužilaštava gde se primenjuje član 60. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, kao i druge podatke od značaja za odlučivanje.

Kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije ne podnosi dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Neblagovremene i nepotpune prijave komisija odbacuje zaključkom.

Prijave se podnose Državnom veću tužilaca, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas zaizbor zamenika javnih tužilaca".

Izvor: Vebsajt Državno veće tužilaca, 07.06.2019.
Naslov: Redakcija