Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O SOCIJALNIM KARTAMA


Ministarstvo za rad počelo je izradu projekta socijalnih karata, izjavio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Kako je naveo, to je veliki projekat koji je sada u fazi raspisivanja tendera za tehnički deo, a u drugoj polovini godine biće donet i Zakon o socijalnim kartama.

Kako je objasnio, socijalne karte doprineće borbi protiv sive ekonomije i pružiće uvid svim državnim organima da li osoba koja konkuriše za socijalnu pomoć stvarno i zaslužuje.

"Na taj način vršićemo kontrolu da li sve ono što država daje odlazi u prave ruke. Želimo da budemo pravični i da znamo da to što smo dali nije pogrešno", rekao je ministar.

Đorđević je najavio da Ministarstvo za rad planira izmene niza zakona u ovoj godini koji se tiču radnog prava, poboljšanja rada, sezonskih poslova, za narednu godinu je najavio i izmene drugih zakona - lizing radne snage i socijalno preduzetništvo.

Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) biće opet izmenjen 2020. godine, naveo je ministar i istakao da bi taj zakon mogao da predvidi da inspektori sa neprijavljenim radnikom na licu mesta sklope ugovor na neodređeno.

Izvor: Vebsajt 021, 11.06.2018.
Naslov: Redakcija