Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Računovođe traže hitno odlaganje primene novog obrasca o pregledu obračuna PDV-a, te izradu novog Pravilnika


Novoosnovana računovodstvena komora Srbije tražiće od Vlade Republike Srbije hitno odlaganje primene novog obrasca o pregledu obračuna PDV-a. Razlog je, kako ističu u ovom strukovnom udruženju, to što je obrazac neprimenjiv u poslovnoj praksi, kao i poreskom postupku, i koji će "kao takav uvesti računovođe u poreski prekršaj, znatno uvećati troškove rada, istovremeno smanjiti prihode od PDV-a, jer obveznici neće da ulaze u sistem kada dođu do limita ukupnog prometa od osam miliona dinara".

Primena ovog obrasca od 1. jula 2018. godine, smatraju u Računovodstvenoj komori, dovela bi do znatnog pogoršanja poslovnog ambijenta, a time i pogoršanja na listi Svetske banke "Duing biznis". Komora će svoj zahtev uputiti premijerki i predsedniku Srbije, kao i Ministarstvu finansija i nadležnom ministru, tražeći njihovu podršku za hitno odlaganje primene obrasca o pregledu obračuna PDV.

- Predložili smo da se pristupi izradi novog Pravilnika koji će propisati PDV evidencije i izveštavanje poreskog organa kroz PDV prijavu kakvu imaju Nemačka i ostale razvijene zemlje, koja će imati do 45 polja i koja će biti kreirana po vrstama prometa u skladu s poreskim aspektom u skladu sa Zakonom o PDV, na osnovu ulaznih i izlaznih računa kroz knjige ulaznih i izlaznih faktura- ukazala je Snežana Mitrović, predsednica Komore.

Računovodstvena struka je u proteklom periodu u više navrata tražila odlaganje primene, ali i izmenu Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017 i 119/2017) koji definiše novi način pregleda obračuna PDV. Rokovi su bili januar 2017. godine, potom januar 2018. godine, pa 1. jul 2018. godine. Računovođe ne zahtevaju samo odlaganje, već izradu potpuno novog Pravilnika o PDV.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. V. N., 11.06.2018.
Naslov: Redakcija