Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Ukoliko penzioner stekne pravo na dve ili više penzija na teritoriji Srbije, on može da koristi samo jednu od tih penzija, po sopstvenom izboru. Međutim, ukoliko penzioner ima staž ostvaren u drugim zemljama, o pravu na penziju u tim slučajevima odlučuje se u skladu sa zakonima tih zemalja


Ukoliko osiguranik Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvari pravo na starosnu penziju, a ujedno stekne pravo i na, recimo, porodičnu penziju preminulog supružnika koji ju je takođe ostvario po domaćim propisima, mogućnost da računa na oba iznosa faktički ne postoji.

Kako propisuje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), to pravilo se ne odnosi samo na istovremeno primanje dve penzije, ističu nadležni u Fondu PIO, već i u slučaju da u opticaju bude više vrsta penzija.

To znači da na teritoriji Srbije korisnik može koristiti samo jednu od tih penzija, i to po sopstvenom izboru. Situacija je ipak drugačija kada korisnik ostvari pravo na penziju po propisima različitih zemalja.

Tada je moguće ostvariti pravo na više penzija, u skladu sa uslovima i zakonom svake pojedinačne zemlje. U ostvarivanju tih prava naš fond primenjuje 28 međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa drugim državama, po osnovu kojih građani ostvaruju svoja prava. Realizuju ih upravo osiguranici koji su navršili deo staža u Srbiji, a deo u drugoj državi, s kojom je Srbija potpisala i primenjuje ugovor o socijalnom osiguranju. Prava se ostvaruju po nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od tih zemalja– napominju u Fondu PIO.

Ova institucija isplaćuje penziju samo na osnovu staža koji je navršen po propisima Srbije, dok za radni staž ostvaren u drugoj državi penziju isplaćuje nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja date države. U tom smislu fond ima jedino podatke o penzijama koje se isplaćuju u inostranstvo na osnovu staža osiguranja navršenog u Srbiji.

Penzije i ostala prava ostvarena u Srbiji stižu u 26 zemalja sveta, ne računajući bivše jugoslovenske republike. Prema podacima za prethodnu godinu, od ukupno 12.584 korisnika, više od polovine njih živi u Nemačkoj – 8.469, a zatim sledi Austrija sa 1.933 osobe, Mađarska u kojoj su 622 korisnika, u Švedskoj, gde je 304 korisnika, potom Francuska sa 246 osoba, Švajcarska, gde ima 190 njih, Amerika sa 130, Češka sa 130 korisnika.... U Brazil i Grčku šalje se po jedna penzija, u Meksiko dve, Rusiju i Novi Zeland po tri, u Tursku četiri... – nabrajaju u Fondu PIO.

U toku minule godine po ovom osnovu transferisano je ukupno 1,264 milijardi dinara, a ove prinadležnosti isplaćuju se tromesečno, zbog visokih administrativnih troškova i relativno niskih iznosa.

Osim toga, Fond PIO isplaćuje penzije i ostala prava za 44.869 korisnika (podaci za prošlu godinu) koji žive u državama bivše SFRJ (Republika Srpska – 11.650, Hrvatska – 10.613, Federacija BiH – 7.997, Crna Gora – 5.958, Makedonija – 5.510 i Slovenija – 3.141). Ovi penzioni čekovi isplaćuju se svakog meseca, to jest krajem meseca za prethodni mesec.

U slučajevima da podnosilac zahteva ispunjava uslove za priznavanje prava na penziju samo na osnovu staža navršenog u Srbiji, utvrđuje se pravo na takozvanu samostalnu penziju. Ukoliko podnosilac zahteva nema dovoljno staža da bi bilo priznato pravo na penziju, sabiraju se i periodi osiguranja navršeni u državi ugovornici i utvrđuje se pravo na "srazmerni deo penzije", s tim što fond isplaćuje penziju samo za deo staža koji je navršen po srpskim propisima.

Fond je u obavezi da u ime podnosioca zahteva, domaćeg državljanina, sprovede kompletan postupak ostvarivanja prava u drugoj državi. Zahtev se, uz ostalu dokumentaciju, podnosi direkciji fonda, odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima – napominju u fondu. Ova institucija sa fondovima drugih država na propisanim obrascima i po utvrđenim procedurama razmenjuje informacije potrebne za sprovođenje postupka ostvarivanja prava, odnosno sprovodi postupak potvrđivanja staža ostvarenog u drugoj državi. Prava se ostvaruju po nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od država.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 07.06.2017.
Naslov: Redakcija