Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Inicijativa da se izmenama Zakona onemogući otpuštanje zaposlenih u procesu lečenja od malignih tumora i rehabilitacije. U RFZO navode da nema zakonskog osnova da se iz kase zdravstvenog osiguranja za vreme bolovanja isplaćuje naknada zarade u iznosu od 100 odsto osiguranicima obolelim od malignih bolesti


Zasad nema zakonskog osnova da se iz kase zdravstvenog osiguranja za vreme bolovanja isplaćuje naknada zarade u iznosu od 100 odsto osiguranicima obolelim od malignih bolesti, kažu u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Da bi radnice poput Violete Petrović iz Niša bile zaštićene od otkaza zbog teške bolesti, nadležni bi morali da promene radno zakonodavstvo, što se neće uskoro dogoditi.

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) propisuje pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja u iznosu 100 odsto samo u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, dobrovoljnog davanja organa i tkiva izuzev dobrovoljnog davanja krvi, i privremene sprečenosti za rad usled profesionalne bolesti ili povrede na radu.

Ovu oblast, međutim, trebalo bi da reguliše Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US). Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, smatra da ne mogu sve stvari da se regulišu propisima.

- Zakon o radu usvojen je tokom leta, na brzinu i bez javne rasprave i zato ne čudi što doprinosi lošem položaju radnika - kaže Vuković. - Mi smo kao sindikat poslali zahtev Ministarstvu rada sa idejom da se uvede odredba kojom bi se zaštitili radnici koji su teško bolesni, međutim, nedavno smo dobili odgovor da će o izmeni Zakona biti reči tek sledeće godine.

Po njegovom mišljenju grub je i društveno neodgovoran stav direktora "Jure" da oni ne mogu da pomognu svim radnicima. Vuković dodaje da ne bi trebalo poistovećivati jedan slučaj, kao što je Violeta Petrović, radnica pomenute firme, sa preostalih 7.000 radnika.

Dušan Milisavljević, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predložio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu po kojima zaposleni u procesu lečenja od malignih tumora i rehabilitacije ne mogu biti otpušteni. Država, po njegovom mišljenju, mora da pomogne onima kojima u procesu lečenja treba visokoproteinska i mineralna ishrana, kao i da za vreme bolovanja dobijaju platu isto kao da rade.

- To je pozitivna diskriminacija - rekao je on. - Zakoni se pišu da štite interese građana i ja ću predlog uputiti Vladi i resornom ministarstvu za nekoliko dana. On treba da štiti građane, zaposlene, i kod privatnika i u državnim preduzećima i ovde nema mesta političkom nadmudrivanju.

Poslednje izmene Zakona o radu, koji je usvojen 2014. godine, odnosile su se na to da trudnice i porodilje ne mogu biti otpuštene tokom odsustva bez obzira na to što nemaju ugovor na neodređeno vreme.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S. - B. R., 08.06.2017.
Naslov: Redakcija