Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD RUMUNIJE I SUD EVROPSKE UNIJE ZA POŠTOVANJE LEGITIMNIH PRAVA POVERILACA PO KREDITIMA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA


Ustavni sud Rumunije 07.02.2017. godine: https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-233 daje saopštenje kojim se objavlјuje proglašena neustavnost odredbe zakona te zemlјe kojom se zbog nepredvidivosti promene kursa, po sili zakona, izričito obavezuje poverilac iz ugovora o kreditu odobrenog u švajcarskim francima da izvrši konverziju te valute u domaću valutu po deviznom kursu Narodne banke Rumunije važećem na dan zaklјučenja ugovora, a ne na dan konverzije.

Ustavni sud je, utvrđujući neustavnost ove odredbe, konstatovao da je ista u suprotnosti sa ustavnim principima o državi prava, o pravu na ravnopravan proces i o sprovođenju pravde. Prema nalaženju Ustavnog suda Rumunije nepredvidivost okolnosti u svakom konkretnom slučaju ima da ispita i utvrdi samo sud ukoliko su se za to, kumulativno, stekli svi zakonom utvrđeni uslovi.

Saopštenje Suda Evropske Unije broj 42/17 od 27. aprila 2017. godine objavlјeno na internet stanici tog Suda: (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-04/cp170042en.pdf i/ili https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-04/cp170042hr.pdf) kojim je javno publikovano Mišlјenje nezavisnog pravnika Nikolasa Vala po predmetu broj C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc i dr./Banca Româneasca SA o nepoštenim odredbama ugovora o kreditu u stranoj valuti, kojim je potvrđen stav da:

  • odredba ugovora o kreditu koja predviđa vraćanje kredita u stranoj valuti, u kojoj je kredit i odobren, nije nužno nepoštena;
  • prosečni potrošač koji je uobičajeno obavešten, razumno pažlјiv i oprezan trebao bi da bude svestan mogućnosti smanjenja ili povećanja vrednosti strane valute u kojoj je ugovorio svoj kredit, odnosno da proceni posledice takve ugovorne odredbe na svoje finansijske obaveze i
  • nejednakost međusobnih davanja se ne može ocenjivati s obzirom na promene nastale posle zaklјučenja ugovora i koje prodavac odnosno pružalac usluge nije mogao kontrolisati posle zaklјučenja ugovora.
Izvor: Vebsajt Udruženje banaka Srbije, 07.06.2017.