Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI EU PROGRAMI 2015-2020 I MOGUćNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI: ROK ZA PRIJAVU 13. JUN 2015. GODINE


Info sesija "Novi EU programi 2015-2020 i mogućnosti za privredu u 2015. godini", biće održana 16. juna 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu.

Rok za prijavu učešća je najkasnije 3 dana pre početka info sesije.

Teme:

OČEKIVANJA EVROPSKE KOMISIJE

- Šta su EU fondovi, čemu služe i koje ciljeve ostvaruju;

- Osnovni principi funkcionisanja i kome su namenjeni;

- U kojim slučajevima možete da računate na EU donacije, a kada treba da tražite druge izvore finansiranja;

- Mogućnosti za finansiranje i razvoj preduzetništva.

NAJVEĆI EU PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE - HORIZON 2020

- Šta je Horizon 2020, glavne tematske oblasti, ciljevi i prioriteti za 2015. godinu;

- Prva iskustva iz 2014. godine i šta je novo u 2015. godini;

- Mogućnosti za učešće MSP.

GLAVNI EU PROGRAMI DOSTUPNI ORGANIZACIJAMA IZ SRBIJE ZA 2015 GODINU

- Prezentacija EU fondova i programa 2014 – 2020: IPA II, EUROPE FOR CITIZENS, COSME, ERASMUS FOR ALL, CREATIVE EUROPE;

- Otvoreni i predviđeni konkursi za 2015. godinu, formulari za prijavu EU programa, primeri finansiranih projekata.

MOGUĆNOSTI INVESTICIONOG FINANSIRANJA PROJEKATA ZA PRIVREDU

- Koji su nam finansijski instrumenti osim donacija na raspolaganju;

- Osnovni principi funkcionisanja i kome su namenjeni.

KLJUČNI FAKTORI USPEHA U RAZVOJU PROJEKTA

- Proces i faze razvoja projekta, od ideje do ocene projekta;

- Kritične tačke na koje treba obratiti pažnju kako bi se dobila finansijska sredstva za realizaciju projekta.

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta na telefon +381.11.2641.355, lokal 174, Sanja Ćirić: e-mail: sanjaciric@kombeg.org.rs i Aleksandra Inić, e-mail: aleksandra@kombeg.org.rs.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Beograda, 11.06.2015.