Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRILIKOM KORIŠĆENJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA: CILJ UREDBE JE PODIZANJE NIVOA SVESTI I ZNANJA O PREDNOSTIMA I RIZICIMA KORIšćENJA INTERNETA I NAčINIMA BEZBEDNOG KORIšćENJA INTERNETA, UNAPREđENJE DIGITALNE PISMENOSTI DECE, RODITELJA, UčITELJA I NASTAVNIKA, KAO I UNAPREđENJE MEđURESORNE SARADNJE U DOMENU BEZBEDNOSTI I ZAšTITE DECE NA INTERNETU


Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić, saopštila je da rezultati istraživanja Unicefa o rizicima digitalnog nasilja nad decom u Srbiji, potvrđuju potrebu za uvođenjem i primenom institucionalnih mera za zaštitu dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, koju je Ministarstvo prepoznalo kao prioritetnu u svojim programima podsticanja razvoja informacionog društva.

"Ministarstvo sprovodi mere za bezbednost dece na internetu kroz programe edukacije i promocije informacionog društva, kao što je aktuelna kampanja IT karavan – "Pametno i bezbedno", kao i kroz uspostavljanje propisa koji poboljšavaju digitalno okruženje i informacionu bezbednost. Među njima je, nakon usvojenog Zakona o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), najvažnija Uredba o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, koja je u proceduri", navela je državni sekretar Tatjana Matić.

Ona je istakla da je cilj Uredbe podizanje nivoa svesti i znanja o prednostima i rizicima korišćenja interneta i načinima bezbednog korišćenja interneta, unapređenje digitalne pismenosti dece, roditelja, učitelja i nastavnika, kao i unapređenje međuresorne saradnje u domenu bezbednosti i zaštite dece na internetu.

Istraživanja koja je objavio Unicef pokazuju da 90 odsto dece školskog uzrasta u Srbiji ima pristup internetu i da se nakon 12 godina starosti intenzivira njihova komunikacija na društvenim mrežama. Prema anketi koju je Unicef objavio četvrtina roditelja je navelo da je njihovo dete bilo izloženo rizičnoj ili opasnoj situaciji na internetu u poslednjih 12 meseci.

"Ovi rezultati jasno ukazuju na neophodnost podizanja nivoa digitalne svesti kod dece školskog uzrasta, njihovih nastavnika i roditelja, što je Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija definisalo kao cilj edukativne kampanje za razvoj informacionog društva pod nazivom "Pametno i bezbedno"", podsetila je Matić.

Kampanja se sprovodi od 20. aprila do 3. juna 2016. godine kroz projekat IT karavan i školsku prezentaciju o prednostima i opasnostima informaciono-komunikacionih tehnologija, u 15 gradova u Srbiji u kojima je najveći procenat mladih uzrasta od 10 do 19 godina.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija, 11.05.2016.
Naslov: Redakcija