Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

E-OBUKA PREDSTAVNIKA LOKALNE SAMOUPRAVE: €� ZAPOčET PROJEKAT "E-OBUKA - DOBRA UPRAVA I RODNA RAVNOPRAVNOST" U OKVIRU KOJEG ćE ZA šEST NEDELJA BITI SPROVEDENA ONLAJN OBUKA ZA 154 PREDSTAVNIKA LOKALNIH SAMOUPRAVA €�


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), uz finansijsku podršku Misije Organizacije  za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, počela je 8. maja realizaciju projekta "E-obuka - dobra uprava i rodna ravnopravnost" u okviru koje će biti sprovedena šestonedeljna onlajn obuka za 154 predstavnika lokalnih samouprava.

Cilj obuke je da predstavnicima lokalnih samuprava omogući bolje razumevanje procesa funkcionisanja savremene dobre uprave i upozna ih sa osnovnim standardima objektivnosti i odgovornosti u radu, rečeno je na predstavljanju projekta.

Generalni sekretar SKGO, Đorđe Staničić, rekao je da kroz E-uprave, odnosno kroz E-obuku, lokalna samouprava može da unapredi svoj rad koji treba da se bazira na principima koje je usvojio Savet ministara Evropske Unije, a odnosi se na zakonitost u radu, transparentnost i profesionalizam.

"Dobar rad državne uprave mora da se zasniva na svemu što čini dobru upravu i omogućava da građani kao korisnici vide lokalnu samoupravu kao svoj servis", rekao je on i podsetio da je ovo treća E-obuka koju sprovodi SKGO.

Staničić je naveo da je E-obuka ekonomična, jer učesnici uče "na daljinu", iz svojih kuća i tako stiču nova znanja koja će unaprediti njihov rad.

Državni sekretar Ministarstva za državnu upravu u lokalnu samoupravu, Željko Ožegović, podsetio je da je lokalna samouprava prvi kontakt građana sa državnom upravom, zbog čega je važno kakvu će uslugu pužiti.

"Srbija je usred reformskog procesa u okviru koga je reforma javne uprave jedan od najvažnijih delova. Javna uprava treba da bude servis građana i privrede i da radi u skladu sa evropskim principima, odnosno da bude efikasna, pouzdana i ekonomična i bude osposobljena da građanima i privredi pruži adekvatne usluge", rekao je on.

Ožegović je ukazao i da u pojedinim lokalnim samoupravama još uvek ima onih koji misle da uprava treba da bude zaštitnik države, a ne građana i privrede, što, kako je istakao, mora da se promeni u narednom periodu.

"Da bi se desila decentralizacija državne uprave, potrebno je da ima odgovarajuće kapacitete i osposobljene službenike", rekao  je on i dodao da i njegovo ministarstvo predviđa formiranje nacionalne trening institucije koja će se baviti takvim obukama.

Ožegović je naveo da je E-obuka vid modernizacije državne uprave, koji treba da omogući da što više državnih službenika usavrši znanje i bude u toku sa zahtevima u procesu pridruživanje EU, jer se u EU 70 odsto svih propisa primenjuje na lokalnom nivou.

Šef misije OEBS-a u Srbiji, Peter Burkhard, čestitao je SKGO što primenjuje novi pristup jačanja kapaciteta lokalnih samouprava.

"Prošle godine se pokazalo da je platforma za onlajn učenje ekonomičan i interaktivan alat od koga su koristi imale brojene zainteresovane strane na lokalnom nivu širom Srbije", rekao je Burkhard.

Zbog toga je, kako je naveo, "taj alat u potpunosti samoodrživ i mogao bi da se primenjuje i u drugom kontekstu u regionu".

Izvor: Vebsajt Beta, 10.5.2015.