Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVRŠNI ODBOR NARODNE BANKE SRBIJE USVOJIO IZMENU ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE €� REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 6,5 ODSTO €�


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 11. maja 2015. godine iznosi 6,5 odsto.

Odluku da smanji referentnu kamatnu stopu Izvršni odbor je doneo imajući u vidu kretanje inflacije ispod donje granice cilja, kao i dalje niske inflatorne pritiske. Takva kretanja rezultat su niske agregatne tražnje i izostanka većih troškovnih pritisaka, čemu doprinosi izuzetno niska inflacija u međunarodnom okruženju, niske cene primarnih proizvoda, ali i nizak rast regulisanih cena. Inflaciona očekivanja koja su stabilizovana u granicama cilja duže od godinu dana dodatno su snižena u poslednjih nekoliko meseci.

Izvršni odbor je konstatovao da su i kretanja u međunarodnom okruženju povoljnija i da se povećava globalna likvidnost usled kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, ali i odloženog povećanja referentne kamatne stope FED-a. Uz povoljnije cene sirovina i energenata, to doprinosi izvesnijem ekonomskom oporavku naših glavnih spoljnotrgovinskih partnera i smanjuje rizike koji mogu doći iz međunarodnog okruženja.

Po oceni Izvršnog odbora, pozitivni efekti mera fiskalne konsolidacije, uz aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, potvrđuju usmerenost nosilaca ekonomske politike ka jačanju javnih finansija i obezbeđenju održivog oporavka domaće ekonomije. Istovremeno, time se stvara povoljnija percepcija investitora i povećava njihovo interesovanje za ulaganja u Srbiju.

Izvršni odbor je na sednici usvojio i izmenu Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 98/2012 i 125/2014), kojom je smanjen koridor kamatnih stopa u odnosu na referentnu kamatnu stopu sa ± 2,5 odsto na ± 2,0 odsto. Ta mera, po oceni Izvršnog odbora, treba da stabilizuje kamatne stope na međubankarskom novčanom tržištu.

Izvršni odbor je usvojio i majski Izveštaj o inflaciji, u kome su predočena aktuelna makroekonomska kretanja i mere monetarne politike. Izveštaj će biti predstavljen javnosti 20. maja.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. juna.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.5.2015.