Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE: PREDUZEćA IMAJU OBAVEZU DA OBAVESTE AGENCIJU O EMISIJAMA ZAGAđUJUćIH MATERIJA U VAZDUH I VODE; STAVLJANJU NA TRżIšTE PROIZVODA KOJI NAKON UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA I AMBALAżI STAVLJENOJ NA TRżIšTE


Agencija za zaštitu životne sredine želi da informiše širu javnost da je analizom dostavljenih podataka utvrđeno da određeni broj preduzeća izbegava ispunjavanje obaveza izveštavanja za Nacionalni registar izvora zagađivanja. Agencija je do sada, primila oko 10700 izveštaja od nešto više od 6000 obveznika, ali još uvek oko 8000 izveštaja nije dostavljeno. Najveći broj izveštaja nisu dostavila preduzeća koja na tržište Srbije stavljaju proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada - gume, baterije, ulja itd, njih preko 7000.

O značaju podataka koji se prikupljaju u Agenciji ne treba posebno govoriti jer svi oni, pre svega, predstavljaju osnov za utvrđivanje stanja životne sredine u Republici Srbiji, donošenje efikasne politike upravljanja životnom sredinom i drugih sektorskih politika, njihovo finansiranje i praćenje implementacije.

Iz tog razloga, Agencija je 9. maja pokrenula akciju (ONLINE) sa ciljem da se u narednih dva meseca sakupe svi podaci koji nedostaju u informacionom sistemu.

Detaljnije o ovoj vanrednoj akciji prikupljanja podataka pogledajte ovde (ONLINE).

Agencija je, već prvog dana akcije prikupljanja podataka, obavestila predsednike opština odnosno gradonačelnike, kao i inspektore različitih inspekcijskih službi na svim nivoima o ovoj akciji sa molbom da se što aktivnije uključe u nju. Naš zatev je poslat na preko 800 adresa.

Pored toga, urađena je i analiza dosada dostavljenih podataka. Do sada je ukupno dostavljenih izveštaja 10801, dok je broj PRTR postrojenja koja su dostavila podatke 126.

Da bi se pratila uspešnost ove akcije, u toku je priprema internet stranice na kojoj će se evidentirati analiza podataka i biće objavljena na sajtu Agencije u toku ove nedelje. Ažuriranje ove stranice će se vršiti svakog petka.

Liste preduzeća koja su ispunila svoje obaveze, kao i liste preduzeća koja nisu dostavile podatke, možete pogledati ovde (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za zaštitu životne sredine, 11.5.2014.