Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Notari u obavezi da provere, pa tek onda da zaključe ugovor


Javni beležnici su bitna karika u sprečavanju pranja novca, poručila je ministarka pravde Nela Kuburović kao i da je dosta toga urađeno u poslednjih godinu dana što je, podseća, konstatovalo i nadležno telo Saveta Evrope (SE) koje se bavi sprečavanjem pranja novca.

"Prilikom provere ugovora o prometu nepokretnosti javni beležnici moraju da ispoštuju odgovarajuću proceduru, proveravaju da li se onda lica eventualno osumnjičena za pranje novca nalaze na listi osumnjičenih za finansiranje terorizma. Postoji i naša interna lista koju moraju da provere i, tek ako utvrde da se lica ne nalaze na listama, mogu da pristupe zaključenju ugovora", istakla je Kuburović.

Ona objašnjava da, kada se kreira plan rizika za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, utvrđeno je da upravo veliki deo prljavog novca može da se slije u investiranje i izgradnju stambeno poslovnih objekata, kupovinu nekretnina i sl., i to najčešće čine fizička lica.

"Verujem da ćemo uz rad javnih beležnika da ostvarimo napredak i na FATF-ovoj listi, gde se takođe ceni šta je Srbija uradila u prethodnom periodu", naglasila je ona.

Komentarišući kritike da Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu ne obuhvata javne funkcionere i da postojeći zakoni već sadrže odredbe koje omogućavaju unakrsno ispitivanje imovine, te novi zakon nije neophodan, ona kaže da su kritike "neargumentovane i neopravdane".

Upravo Nacrt zakona, napominje Kuburović, utvrđivanjem posebnog poreza odnosi se "apsolutno na sve poreske obveznike", bez obzira da li je u pitanju funkcioner ili ne.

"Kako važi za mene, tako i za vas", rekla je ona.

"Taj zakon ne treba da ima selektivnu primenu i odnosi se na sve za koje postoji sumnja da im je imovina nesrazmerna u odnosu na ono što su prijavili i u odnosu na ono što je utvrdila Poreska uprava", ističe Kuburovićeva.

S druge strane, dodaje, funkcionere obavezuje i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), i tu, kako kaže, imate 30 hiljada javnih funkcionera koji redovno prijavljuju svoju imovinu.

Izvor: Vebsajt Novosti, 09.04.2019.
Naslov: Redakcija