Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA NOVA ODLUKA O SEZONSKIM STOPAMA CARINE: Primena Odluke počeće 17. juna 2019. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici 11. aprila 2019. godine, donela novu Odluku o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda. Razlog za donošenje je stupanje na snagu novog Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) od 17. juna 2019. godine, dakle promena pravnog osnova za primenu ove mere. U skladu sa članom 281. stav 1. Carinskog zakona propisano je da će propisi za izvršavanje ovog zakona biti doneti najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Odluka o sezonskim stopama carine propisuje sezonske stope carine pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda uz vremensko ograničenje njihove primene, s jedne strane pri uvozu iz zemalja članica EU, a sa druge strane iz svih ostalih zemalja.

Odlukom je izvršeno usklađivanje sa važećim propisima za robu koja je već obuhvaćena Odlukom, i to sa:

  • Odlukom o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010, 97/2011, 105/2015 i 105/2016), koja je u primeni neprekidno od 28. aprila 2010. godine – zadržan obuhvat tarifnih oznaka za bazne poljoprivredne proizvode, period primene i visina ove dažbine,
  • Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2018) – izvršena manja usklađivanja sa važećom nomenklaturom,
  • Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008) i Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2014) – zadržana visina sezonskih stopa carine za uvoz iz EU (kolona (5) u tački 2 Odluke).

Tačka 3 (prilaganje dokaza o preferencijalnom poreklu) i tačka 4 (primena sezonske carine pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini) nove Odluke su ostale iste.

Na osnovu navedenog se vidi da nema suštinskih promena u sadržaju i načinu primene odluke. Mala pravno tehnička izmena je u samom nazivu odluke gde je došlo do usklađivanja naziva ove dažbine pa umesto "sezonske carinske stope" imamo "sezonske stope carine", što je u skladu sa terminologijom navedenom u članu 43. stav 1. tačka 2) novog Carinskog zakona.

Tačkom 5. nove Odluke propisano je da danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010, 97/2011, 105/2015 i 105/2016).

Tačkom 6. propisano je da nova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 17. juna 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 11.04.2019.