Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVIDENCIJA PRITUŽBI ADVOKATA NA POSTUPANJE SUDIJA, TUŽILACA I RADNIKA UPRAVE: Svaka pritužba čuva se sa svim prilozima, a svaki kandidat za upis u advokaturu imaće priliku da odgovori na svaku pritužbu


Advokatska komora Beograda uvela je zvaničnu evidenciju pritužbi na rad sudija, tužilaca i radnika uprave. Onaj ko sada radi kao pravnik na funkciji u sudu, tužilaštvu, MUP-u ili opštini, može jednog dana poželeti da bude advokat, ali ako u registru pritužbi ima veliki broj prijava za nedolično i nestručno ponašanje, velika je verovatnoća da će biti ocenjen kao nedostojan za advokaturu i neće moći da se upiše u advokatski imenik.

Svakodnevno se susrećemo sa slučajevima kršenja zakona, sa bahatim postupcima i nedoličnim ponašanjem sudija, tužilaca i radnika organa uprave prema advokatima. Ova pojava poprima zabrinjavajuće razmere, pa advokati često imaju utisak da je advokatura potpuno razorena – kaže Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda.

Događa se da se sudije obraćaju advokatima povišenim naredbodavnim tonom, da im oduzimaju reč bez razloga i da krše zakon naočigled advokata. Nije redak slučaj da im viknu: "Sedi dole!" ili da ih opominju i prete novčanim kažnjavanjem čim se jave za reč. U takvim situacijama, veliki broj advokata se obraća advokatskoj komori koja obično uputi dopis nadležnima – Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca ili unutrašnjoj kontroli policije. Ali sve se na tome završava. Ponekad se pred tim organima pokrenu disciplinski postupci, ali najčešće se sve zaboravi ili zataška.

Sada će, međutim, sve biti zabeleženo, kako Tintor kaže – u realnom vremenu i ostaće trajno arhivirano u advokatskoj komori.

Registar pritužbi biće javan i svako može da proveri da li postoji pritužba advokata na njegov rad. To neće biti nekakva tajna arhiva iz koje ćemo mi misteriozno izvlačiti pritužbe kada se neko kandiduje za upis u advokaturu. Vodićemo računa o tome da ne dozvolimo zloupotrebe. Ako jedan isti advokat više puta pritužuje jednog sudiju ili tužioca, to je indicija da postoji lični sukob. Međutim, ako za nekoga imamo više različitih pritužbi od većeg broja advokata, u različitim periodima, onda se može osnovano govoriti o nedostojnosti – objašnjava Tintor.

Ako kandidat za upis u advokaturu ima veliki broj pritužbi, to ne znači automatski da će biti odbijen. Svaka pritužba čuva se sa svim prilozima, a svaki kandidat za upis u advokaturu imaće priliku da odgovori na svaku pritužbu.

Pritužbe će predstavljati pisani trag, tako da se o postupcima budućih kandidata neće govoriti na osnovu nečijeg sećanja. Pritužba mora da bude podneta najkasnije u roku od 30 dana od konkretnog događaja sa detaljnim opisom nezakonitih i bahatih postupaka i sa dokazima koji to potvrđuju. Svesni smo da bi neki advokati mogli da koriste pritužbu kao sredstvo za lični obračun. Oni koji postupaju u zakonskim okvirima ne treba da brinu, jer će ih to zaštititi od proizvoljnih tvrdnji – kaže predsednik Advokatske komore Beograda.

Advokatura je suverena kada odlučuje o prijemu u profesiju, pa će registar pritužbi biti od velike pomoći kada Upravni odbor obrazlaže odluku o nečijoj (ne)dostojnosti da bude advokat.

To će se u mnogim slučajevima videti iz broja i sadržine pritužbi. Ako je 25 različitih advokata podnelo pritužbu protiv jednog sudije zbog istog ili sličnog neprimerenog ponašanja, to je već značajna indicija o nedostojnosti. Ali ako su dva advokata podnela po 15 pritužbi, onda je verovatnije da je reč o ličnom sukobu. Pritužba neće biti jedina okolnost, već jedna od mnogih okolnosti koje se cene kada se bude odlučivalo o dostojnosti kandidata da bude advokat – kaže Tintor.

Osim što će na ovaj način ojačati mehanizam kontrole ulaska u profesiju, advokati će poslati i "signal generalne prevencije" svojim kolegama u sudovima, tužilaštvima, policiji i organima uprave.

Kada se bude saznalo da se podaci o nezakonitim postupcima pojedinaca čuvaju, može se očekivati da svi povedu više računa o svom ponašanju. Sudije neće olako oduzimati reč advokatima bez stvarnog razloga, neće vikati i naređivati, nego će poštovati pravila postupka. Policajci neće maltretirati okrivljene, a tužioci neće sakrivati oslobađajuće dokaze – kaže Tintor.

Uvođenje evidencije doprineće da se odluke o upisu u advokaturu ubuduće zasnivaju na konkretnim argumentima, u odnosu na sve one koji su kršili zakon i postupali bahato prema advokatima, verujući da će takvi njihovi postupci biti zaboravljeni ili da je takvo ponašanje "primereno" funkciji koju obavljaju, pre nego što jednog dana odluče da se bave advokaturom.

Izvor: Vebsajt Politike, Aleksandra Petrović, 10.04.2018.
Naslov: Redakcija