Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: DONETA UREDBA O UTVRđIVANJU GODIšNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2016. GODINU, USVOJEN ZAKLJUčAK O UTVRđIVANJU PROGRAMA OBNOVE I UNAPREđENJA OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAšTITE, JE I ZAKLJUčAK O USVAJANJU NACRTA OKVIRNOG UGOVORA O INVESTIRANJU IZMEđU HESTEEL GROUP CO. LTD, REPUBLIKA KINA I RS


Vlada Republike Srbije održala je sednicu 8. aprila 2016. godine. Tom prilikom Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu.

Na istoj sednici Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju Programa obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Potreba za izradom ovog Programa proizilazi iz činjenice da su javni objekti u Srbiji u datim oblastima uglavnom izgrađeni u vreme ili između dva svetska rata ili posle rata, pa je potreba za njihovom sveobuhvatnom obnovom i unapređenjem urgentna, kao i da ne postoji sveobuhvatna procena stanja ovih objekata, niti baza podataka o hronologiji ulaganja.

Sredstva za realizaciju ovog programa obezbediće se iz međunarodne razvojne pomoći, finansijskih i nefinansijskih donacija i kredita.

Usvojen je i Zaključak o usvajanju Nacrta okvirnog ugovora o investiranju između Hesteel group co. Ltd, Republika Kina i Republike Srbije.

Komisija za sprovodjenje postupka prodaje imovine Železare Smederevo je, 5. aprila 2016. godine, otvorila finansijsku ponudu jedinog učesnika u postupku, kineske kompanije Hestil (ranije englesko ime: HBIS). U prisustvu predstavnika Hestila, Komisija je ustanovila da je ponuda podneta u skladu sa javnim pozivom i da ispunjava sve propisane uslove. Hestil je dao obavezujuću ponudu da kupi svih 98 imovinskih celina za ukupnu cenu od 46 miliona evra.

Navedena obavezujuća ponuda je iznad minimalne cene iz javnog poziva.

Na predlog Komisije, Ministarstvo privrede je donelo odluku kojom je proglasilo jedinog učesnika za kupca.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija